:

Vilka kvävebaser är komplementära?

Innehållsförteckning:

  1. Vilka kvävebaser är komplementära?
  2. Hur bildas nytt DNA?
  3. Hur kan ett skadat DNA reparera sig?
  4. Vad är ATCG bindningar?
  5. Hur kan våra celler reparera skador i DNA?

Vilka kvävebaser är komplementära?

Det finns fyra olika kvävebaser: adenin, tymin, cytosin och guanin. Dessa binder alltid ihop med varandra på ett speciellt sätt, A med T och G med C. De två DNA-kedjorna sägs därför vara komplementära.

Hur bildas nytt DNA?

Inom cellen arrangeras DNA i långa strukturer som kallas kromosomer. Dessa kromosomer fördubblas i en process som kallas replikation innan cellerna delar sig. Informationen kan på så vis bevaras i båda de resulterande cellerna.

Hur kan ett skadat DNA reparera sig?

Om DNA som skall kopieras är skadat så stannar replikationsgaffeln av och en process för att laga DNA skadan inleds. Vi studerar de proteiner som krävs för att reparera och återstarta replikationsgafflar och hur dessa proteiner är koordinerade med varandra.

Vad är ATCG bindningar?

De två DNA-strängarna binds samman via nukleotidernas kvävebaser. Kvävebaserna adenin (A) och tymin (T) binder alltid till varandra och bildar basparet A-T. Kvävebaserna guanin (G) och cytosin (C) binder till varandra och bildar basparet G-C.

Hur kan våra celler reparera skador i DNA?

När man bränt sig i solen, har man fått ett stort antal skador i hudcellernas DNA som orsakas av det ultravioletta ljuset. Speciella enzymer känner igen dessa skador och klipper bort de skadade regionerna. Sedan fyller DNA-polymeras delta eller DNA-polymeras epsilon igen hålen.