:

Varför får man dimsyn vid diabetes?

Innehållsförteckning:

 1. Varför får man dimsyn vid diabetes?
 2. Vad är ögonbotten?
 3. Vilka fyra sena komplikationer är speciellt vanliga vid diabetes?
 4. Varför ser jag suddigt?
 5. Hur gör man Ögonbottenundersökning?
 6. Vad är vanliga komplikationer vid diabetes?
 7. Vilka komplikationer finns det vid diabetes?

Varför får man dimsyn vid diabetes?

Diabetesretinopati betyder att det finns förändringar i ögats näthinna som orsakas av diabetes. Förändringarna kan skada näthinnans blodkärl. Då kan du få dimsyn, grumlingar eller fläckar i synfältet. Förändringarna ger till en början inga besvär.

Vad är ögonbotten?

Ögonbottenfotografering betyder att vi fotograferar näthinnan och synnerven i ögats bakre del. Vi fotograferar ögonbottnen för att dokumentera sjukdomar och kunna följa upp eventuella förändringar över tid.

Vilka fyra sena komplikationer är speciellt vanliga vid diabetes?

Sena komplikationer

 • Kardiovaskulära. Kärlkramp och hjärtinfarkt. ...
 • Nefropati. Den diabetiska njursjukdomen indelas i fem stadier: ...
 • Gastrofares. ...
 • Artroparti. ...
 • Ögon. ...
 • Sexuell dysfunktion. ...
 • Tandkomplikationer.

Varför ser jag suddigt?

Om du plötsligt får en synförsämring, ser suddiga fläckar eller att raka linjer ser krokiga ut så kan det vara tecken på sjukdom i gula fläcken, eller någon annan ögonsjukdom. Känner du igen något av de nämnda synförändringarna bör du snarast ta kontakt med vården eller en legitimerad optiker.

Hur gör man Ögonbottenundersökning?

Med ett oftalmoskop undersöker vi ögonbottnen, det vill säga ögats insida. Där kan vi se näthinnan, synnerven och blodkärlen. Undersökningen gör vi för att upptäcka eventuella förändringar eller sjukdomar i ögat.

Vad är vanliga komplikationer vid diabetes?

Vid diabetes ökar risken för aterosklerotiska* förändringar i både små och stora blodkärl. De småkärlsförändringar som uppkommer i till exempel njurarna och på näthinnan kan leda till nedsatt njurfunktion och sämre synförmåga. I hjärtat kan det förekomma skador i både stora och små blodkärl.

Vilka komplikationer finns det vid diabetes?

Makrovaskulära diabeteskomplikationer utgörs av:

 • Koronar hjärtsjukdom. Diabetes ökar starkt risken för prematur koronar hjärtsjukdom omfattande hjärtinfarkt och angina pectoris. ...
 • Ischemisk stroke. ...
 • Hypertoni. ...
 • Diabeteskardiomyopati. ...
 • Perifer kärlsjukdom.