:

Vad är patientavgifter?

Innehållsförteckning:

  1. Vad är patientavgifter?
  2. Var kan jag se mitt högkostnadsskydd?
  3. Hur får man högkostnadsskydd?
  4. Är doktor se en bra källa?
  5. Hur mycket ska man betala för att få frikort?

Vad är patientavgifter?

Du får oftast betala en avgift när du besöker vården. Hur mycket du får betala beror bland annat på vilken typ av vård du får. Vissa besök i vården är avgiftsfria. Det finns också en gräns för hur mycket du behöver betala för vård, det kallas för högkostnadsskydd.

Var kan jag se mitt högkostnadsskydd?

Du kan se ditt frikort när du loggar in på 1177.se, och hur stor summa du har kommit upp i. Du behöver inte heller ha med dig ditt frikort på dina vårdbesök eftersom vårdgivaren kan se det i sina system.

Hur får man högkostnadsskydd?

Perioden börjar räknas vid ditt första besök, oavsett när under året du gör besöket. När du har betalat upp till den nivå som regionen har beslutat om får du ett så kallat frikort. Frikortet gäller sedan under resten av tolvmånadersperioden. Under den perioden betalar du inget för dina besök.

Är doktor se en bra källa?

Kvalitetspolicy. Doktor.se:s verksamhet bedrivs med hög tillgänglighet, hög kompetens och med fokus på personliga relationer och närhet. Vi arbetar med vård och förebyggande insatsersamtfriskvård och hälsa. Vår kvalitetspolicy följer relevant lagstiftning samt regionernaskvalitetskrav.

Hur mycket ska man betala för att få frikort?

Betalda patientavgifter ska skrivas in i patientens högkostnadskort. Då summan 1 200 kronor har uppnåtts har patienten rätt att få frikort.