:

Hur hanterar man chock?

Innehållsförteckning:

  1. Hur hanterar man chock?
  2. Varför uppstår neurogen chock?
  3. Vad händer i kroppen vid septisk chock?
  4. Vad är en cirkulationskollaps?
  5. Vad kan orsaka en cirkulationssvikt?

Hur hanterar man chock?

Så här hjälper du någon som är i chock:

  1. Lägg personen på rygg med benen högt om hen är vid medvetande.
  2. Lägg personen i stabilt sidoläge om hen är medvetslös.
  3. Lägg en filt eller liknande över personen så att hen håller sig varm.
  4. Gör så att personen får det lugnt omkring sig.

Varför uppstår neurogen chock?

Neurogen chock orsakas av en skada på ryggmärgen och påverkan på det sympatiska nervsystemet. Eftersom det samtidigt kan föreligga andra skador kan både hypovolemi och neurogen chock finnas samtidigt.

Vad händer i kroppen vid septisk chock?

Sepsis börjar med en infektion någonstans i kroppen som gör att kroppens immunförsvar aktiveras. Denna aktivering av immunförsvaret kan ibland hamna i obalans och leda till att flera stora organ i kroppen börjar fungera sämre. Vanliga följder av sepsis på de stora organen: Lungorna får svårare att syresätta blodet.

Vad är en cirkulationskollaps?

Chock: cirkulationssvikt/cirkulationskollaps, svår obstruktivitet, medvetslöshet. Död. Anafylaxi är en akut, allvarlig och livshotande allergisk reaktion hos pre-sensiterade individer, vilket leder till en systemreaktion orsakat av utsläpp av immuno- och inflammatoriska mediatorer.

Vad kan orsaka en cirkulationssvikt?

Medicinsk chock kan orsakas av till exempel stora blödningar, en svår infektion, en kraftig allergisk reaktion eller skador vid en trafikolycka. Den som hamnar i medicinsk chock måste få akutsjukvård så fort som möjligt.