:

Har man rätt att byta läkare på vårdcentralen?

Innehållsförteckning:

 1. Har man rätt att byta läkare på vårdcentralen?
 2. Vad är läkarkonsultation?
 3. Hur gör man för att byta husläkare?
 4. Hur gör man en anamnes?
 5. Vad betyder det Patientcentrerad vård?
 6. Kan man byta läkare när man är sjukskriven?

Har man rätt att byta läkare på vårdcentralen?

Du kan byta till en annan läkare om du skulle vilja. Vi hjälper gärna till med det. Dock kan den läkare du väljer vara fullbokad och inte ha möjlighet att ta emot nya patienter.

Vad är läkarkonsultation?

BAKGRUND. En patientcentrerad konsultationsmetodik syftar till att effektivisera samtalet mellan läkare och patient, stärka patient-läkarrelationen, samt beakta både patientens och läkarens autonomi. Termen konsultation kommer från latinets consulere, att rådfråga.

Hur gör man för att byta husläkare?

Logga in till 1177 Vårdguidens e-tjänster. Vid inloggning krävs ett bankID eller Freja eID Plus. Det går även bra med Telias e-legitimation med kort. För att byta vårdcentral finns valet Välj/ändra vårdval.

Hur gör man en anamnes?

En allmän anamnes bör innehålla:

 1. Tidigare och pågående sjukdomar.
 2. Graviditet och förlossningar.
 3. Tidigare bäckenkirurgi.
 4. Body mass index.
 5. Aktuella läkemedel.
 6. Menopaus-hormonersättning.
 7. Ärftlighet.
 8. Social situation.

Vad betyder det Patientcentrerad vård?

Både patient- och personcentrerad vård beskrivs med orden empati, respekt, engagemang, relation, kommunikation, delat beslutsfattande, holistiskt fokus, individualistiskt fokus och koordinerad vård. Men målet med vården skiljde sig åt. I den patientcentrerade vården är målet att patienten ska få ett fungerande liv.

Kan man byta läkare när man är sjukskriven?

När det handlar om att läkare ska utfärda intyg för sjukskrivning är det oerhört viktigt att kompetensen finns att uppfatta besvärsbilden hos patienten och tydligt påvisa i intyget vad som sätter ner arbetsförmågan. Kan läkaren inte detta är det absolut läge att byta till annan läkare.