:

Hur kan el börja brinna?

Innehållsförteckning:

  1. Hur kan el börja brinna?
  2. Vad orsakar Elbrand?
  3. Hur sprids skogsbränder?
  4. Vad är den vanligaste anledningen till att det börjar brinna i hemmet?
  5. Är det vanligt att elbilar brinner?

Hur kan el börja brinna?

Var tredje brand i våra hem beror på någon typ av elfel enligt statistik från Svensk Försäkring. Senaste året har närmre 6 000 brandskador skett på grund av exempelvis överspänning, kortslutning och explosion i elprodukter. Så här minskar du riskerna för elbränder enligt Elsäkerhetsverket.

Vad orsakar Elbrand?

Smuts, fukt och skräp är ofta orsaken till att det börjar brinna i en elanläggning. Det kan orsaka en situation där sladdar eller delar i anläggningen kortsluter och börjar hettas upp. Smuts, fukt eller skräp kan också orsaka en ljusbåge i anläggningen. Till exempel får det inte finnas något överflödigt i en elcentral.

Hur sprids skogsbränder?

– För att en skogsbrand ska få spridning krävs att det finns en uträckt torr bränslebädd på marken. Då sprids branden med flammande marklågor. Hur snabbt branden sprider sig beror på vindhastighet, luftfuktighet och hur marken ser ut, säger David Rönnblom.

Vad är den vanligaste anledningen till att det börjar brinna i hemmet?

Rökning: Än idag står rökning och framför allt sängrökning för en hel del bränder i hemmet. Levande ljus: I synnerhet under den mörka årstiden. Elektriska apparater: Tv-apparater, tvättmaskiner, torktumlare och frysar.

Är det vanligt att elbilar brinner?

Elbilar är generellt sett inte mer benägna att börja brinna än bilar med förbränningsmotorer. Det har studier från både den svenska Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och dess norska motsvarighet DSB slagit fast. Däremot brinner en elbil, av förståeliga skäl, annorlunda än en bensin- eller dieselbil.