:

Hur bildas en drumlin?

Innehållsförteckning:

 1. Hur bildas en drumlin?
 2. Hur har flyttblock bildats?
 3. Vad är rullstensåsar och hur har de bildats?
 4. Vad använder vi rullstensåsar till?
 5. Var finns rullstensåsar?
 6. What is a drumlin?
 7. What is a drumlin swarm?
 8. How big is a drumlin field?
 9. Where do drumlin hills occur?

Hur bildas en drumlin?

glacial landform (moränkulle) med karakteristisk valryggsliknande form, som bildats under inlandsisen genom att isen deponerat material runt en uppstickande bergknalle eller kärna av morän. Längdsträckningen speglar isens rörelseriktning.

Hur har flyttblock bildats?

Flyttblocken transporterades på och i inlandsisar och glaciärer och förflyttades i isens rörelseriktning. Då isen sedermera smälte undan hamnade flyttblocken på den underliggande markytan.

Vad är rullstensåsar och hur har de bildats?

En rullstensås eller grusås är en lång rygg av rundade stenar, grus och sand. De har bildats när smältvattensediment transporterats i isälvar (tunnlar) under glaciärisen. Åsarna kan ibland vara upp till flera hundra kilometer långa.

Vad använder vi rullstensåsar till?

Åsarnas sand och grus är en viktig naturresurs och bryts för att användas i t. ex. vägbankar och till byggen. Rullstensåsarna har fått betydelse som reningsverk för konsumtionsvatten genom infiltration av ytvatten.

Var finns rullstensåsar?

Rullstensåsar i Sverige i urval

 • Badelundaåsen.
 • Enköpingsåsen.
 • Uppsalaåsen.
 • Tullingeåsen.
 • Stockholmsåsen.
 • Johannishus åsar.

What is a drumlin?

Many of these drumlins have the classic drumlin shape, like these two islands. Drumlins are hills of sediment (generally a quarter of a mile or more in length) that have been streamlined by glacier flow.

What is a drumlin swarm?

Drumlins and drumlin swarms are glacial landforms composed primarily of glacial till. They form near the margin of glacial systems, and within zones of fast flow deep within ice sheets, and are commonly found with other major glacially-formed features (including tunnel valleys, eskers, scours, and exposed bedrock erosion).

How big is a drumlin field?

The recent retreat of a marginal outlet glacier of Hofsjökull in Iceland exposed a drumlin field with more than 50 drumlins ranging from m (300–1,050 ft) in length, m (100–340 ft) in width, and 5 to 10 m (16–33 ft) in height.

Where do drumlin hills occur?

They often occur together in fields, some with as many as several thousand individuals. The classic drumlin shapes is a hill that highest on its up-glacier end and tapers gently from there, like a half-buried egg.