:

Hur mycket energi strålar solen ut?

Innehållsförteckning:

  1. Hur mycket energi strålar solen ut?
  2. Hur mycket energi ger solen per m2?
  3. Hur kan man förbättra solenergi?
  4. Vad innebär Solarkonstanten?
  5. Är det ekonomiskt att installera solceller?

Hur mycket energi strålar solen ut?

En lovande lösning är solceller i plast. Från solen till jorden strålar konstant in cirka 1 kilowatt energi per kvadratmeter, vilket spritt över jorden motsvarar cirka 170 000 terawatt (1 0 watt).

Hur mycket energi ger solen per m2?

Solinstrålningen är en av de viktigaste faktorerna för hur mycket elektricitet en solcell producerar. I Sverige har vi en genomsnittlig årlig solinstrålning på ca 1 060 kWh per kvadratmeter. På Gotland är den som allra högst är upp till 1 200 kWh/m², medans i Norrland är den ibland så låg som 800 kWh/m².

Hur kan man förbättra solenergi?

Det kallas för verkningsgrad. – Det vi försöker göra rent konkret är att fånga in mer av den värme som går förlorad från solens strålar. Gör vi det kan vi få högre verkningsgrad i solcellerna eftersom vi kan omvandla mer solenergi till elektricitet.

Vad innebär Solarkonstanten?

medelvärde av den inkommande solstrålningen utanför atmosfären vinkelrätt mot solstrålarna. Solarkonstantens medelvärde är c:a 1375 W m-2 men den är egentligen inte konstant utan varierar med avståndet mellan jorden och solen med c:a ±3,3 %, eftersom jorden kretsar kring solen i en svagt elliptisk bana.

Är det ekonomiskt att installera solceller?

Solceller - en lönsam investering. Att sätta solceller på villataket är inte bara bra för miljön – det är också en lönsam investering. Har du en normalstor villa kan du minska din elräkning med 6 000 kronor per år. –Dina solceller ger dig generellt en bättre ränta än på banken, säger Jonas Claréus på Vattenfall.