:

Hur mycket tjänar man på lönebidrag?

Innehållsförteckning:

  1. Hur mycket tjänar man på lönebidrag?
  2. Vad innebär det att arbetsträna?
  3. Vad gäller för arbete med lönebidrag?
  4. Hur länge kan man gå på lönebidrag?
  5. Får man arbetsträna på annan arbetsplats?
  6. Hur många timmar Arbetstränar man?

Hur mycket tjänar man på lönebidrag?

Arbetsgivaren kan vid en heltidsan- ställning få bidrag för en bruttolön på upp till 16 700 kronor per månad. Du ska natur- ligtvis ändå ha en lön som följer branschens kollektivavtal. Din arbetsförmåga.

Vad innebär det att arbetsträna?

Arbetsträning är en arbetsinriktad rehabiliteringsåtgärd som syftar till att den anställde ska återfå sin arbetsförmåga genom att träna på vissa arbetsuppgifter. Arbetsträning innebär att den anställde är på arbetsplatsen utan krav på prestation.

Vad gäller för arbete med lönebidrag?

Du kan få lönebidrag för anställning om du anställer en person som har nedsatt arbetsförmåga på grund av en funktionsnedsättning. Anställningen är en vanlig anställning, men den ska vara anpassad efter de behov och förutsättningar den arbetssökande har.

Hur länge kan man gå på lönebidrag?

Ett första beslut om lönebidrag omfattar högst ett år. Om du behöver anpassning under längre tid kan vi förlänga beslutet. På sikt är målet att din anställning övergår till en anställning utan ekonomiskt stöd till arbetsgivaren.

Får man arbetsträna på annan arbetsplats?

Utgångspunkten är att medlemmen ska återgå i arbete hos sin tidigare arbetsgivare trots att hen arbetstränar hos en annan arbetsgivare. Det ska upprättas ett avtal mellan medlemmen och arbetsgivaren och facket ska vara med när avtalet upprättas eftersom det kan handla om anställningsskyddsfrågor.

Hur många timmar Arbetstränar man?

Arbetsträningen omfattar deltagarens fastställda arbetsutbud under hela arbetsträningstiden. Med heltid avses i normalfallet 40 timmar per vecka under dagtid 7-18, i enlighet med den interna instruktionen om programtid.