:

Vem betalar läkarbesök vid arbetsskada?

Innehållsförteckning:

  1. Vem betalar läkarbesök vid arbetsskada?
  2. Vad händer om man skadar sig på jobbet?
  3. Kan man stämma en arbetsgivare?
  4. Hur mycket får man i ersättning från AFA vid arbetsskada?
  5. Hur mycket får man om man skadar sig på jobbet?

Vem betalar läkarbesök vid arbetsskada?

Försäkringskassan betalar bland annat ut livränta, vilket är en ersättning man kan få om man går miste om inkomst på grund av en arbetsskada. Dessutom kan Försäkringskassan hjälpa till att betala bland annat kostnader för både tandvård och sjukhusbesök utomlands.

Vad händer om man skadar sig på jobbet?

Om en anställd skadar sig i arbetet eller blir sjuk på grund av jobbet ska arbetsgivaren informeras. Arbetsgivaren ska då göra en anmälan till Försäkringskassan och till skyddsombudet. Försäkringskassan skickar sedan ett brev till den anställde och meddelar att anmälan har kommit in.

Kan man stämma en arbetsgivare?

Många ställer sig frågan om de kan stämma dig som arbetsgivare? Det korta svaret är ja, en anställd kan självklart stämma dig som arbetsgivare om det verkligen är så att du behandlat din anställde illa. Men många gånger kan det vara en anställd som är arg på sin arbetsgivare på någon grund som inte strider mot lag.

Hur mycket får man i ersättning från AFA vid arbetsskada?

Sveda och värk: ersättning för tre och en halv månad med 8 800 kr. Kvarstående besvär: ersättning för 4 % medicinsk invaliditet med 52 240 kr. Ärr: ersättning utseendemässig skadeföljd 6 500 kr.

Hur mycket får man om man skadar sig på jobbet?

Du har rätt till vanlig sjuklön om du skadar dig på jobbet och sjukpenning från Försäkringskassan efter två veckor. Utöver sjukpenningen kan du också ha rätt till annan hjälp från Försäkringskassan. Det kan handla om ersättning för tandvård, hjälpmedel eller sjukvård utomlands.