:

Hur kan turordningsreglerna vid uppsägning på grund av arbetsbrist komma att ändas?

Innehållsförteckning:

  1. Hur kan turordningsreglerna vid uppsägning på grund av arbetsbrist komma att ändas?
  2. Har du ogiltigförklara din uppsägning?
  3. Vad händer om man inte varslar?
  4. Vem bestämmer Turordningskrets?
  5. Vad ska arbetsgivaren göra vid uppsägning?
  6. Vad gäller uppsägning på grund av arbetsbrist?
  7. När uppstår arbetsbrist på en arbetsplats?
  8. Vad innebär uppsägning av personliga skäl?

Hur kan turordningsreglerna vid uppsägning på grund av arbetsbrist komma att ändas?

Vid lika anställningstid blir den som är yngre uppsagd före den som är äldre. Förutsättningen är dock ändå att den anställde har tillräckliga kvalifikationer för arbetet. Arbetsgivaren upprättar en turordningslista enligt lagen om anställningsskydd (LAS) där det framgår i vilken ordning anställda ska sägas upp.

Har du ogiltigförklara din uppsägning?

Om en arbetstagare anser sig ha blivit uppsagd på felaktiga grunder, kan den anställde vid domstol begära att den ogiltigförklaras. Arbetstagaren måste underrätta arbetsgivaren om detta inom 14 dagar från det att denne erhållit skriftligt besked om uppsägningen.

Vad händer om man inte varslar?

När en arbetsgivare varslar meddelas berörda anställda och ett skriftligt dokument skickas till Arbetsförmedlingen och fackförbundet. Ett varsel kan dock bli avblåst - då genomförs aldrig uppsägningarna eller permitteringarna.

Vem bestämmer Turordningskrets?

Indelning i turordningskretsar sker på flera grunder Vilka turordningskretsarna blir beror på företagets olika avtalsområden (där det finns kollektivavtal ) och driftsenheter. Om det saknas kollektivavtal skapas vanligen enbart en turordningskrets för alla anställda på arbetsstället.

Vad ska arbetsgivaren göra vid uppsägning?

Vid uppsägning på grund av arbetsbrist ska arbetsgivaren i enlighet med reglerna i medbestämmandelagen (MBL) normalt sett förhandla med facket innan eventuella uppsägningar genomförs. Huvudregeln för turordning vid uppsägning

Vad gäller uppsägning på grund av arbetsbrist?

Uppsägning på grund av arbetsbrist är en viktig förändring i verksamheten. Därför måste du som arbetsgivare förhandla med facket enligt medbestämmandelagen (MBL). ... Men det är inte tillåtet att hyra in personal enbart för att kringgå reglerna om återanställningsrätt.

När uppstår arbetsbrist på en arbetsplats?

När det uppstår arbetsbrist på en arbetsplats, sker uppsägningarna enligt en viss turordning. Reglerna för turordning finns i lagen om anställningsskydd (LAS).

Vad innebär uppsägning av personliga skäl?

Uppsägning av personliga skäl innebär att du säger upp någon som misskött sig så grovt att det inte längre är möjligt att anställningen fortsätter. Beteende som kan ligga till grund för personliga skäl kan vara av olika karaktär, till exempel: En engångsföreteelse är inte tillräcklig för att säga upp en anställd, ...