:

Vad är en Epic Scrum?

Innehållsförteckning:

  1. Vad är en Epic Scrum?
  2. Varför använda JIRA?
  3. Vad är en Epic i SAFe?
  4. What is an epic in Jira?
  5. How do I set up epic swimlanes in Jira?
  6. Can I create and link confluence pages to my Jira epics?
  7. How do I track the amount of work remaining on Epic?

Vad är en Epic Scrum?

Först tar man fram epics (övergripande user stories) som man sen bryter ner till user stories. På varje user story skapar man upp acceptance criterias för att tydliggöra för Utvecklingsteamet/testare vad dom ska byggas i sprinten.

Varför använda JIRA?

Antalet svenska bolag som använder Atlassians plattform fortsätter att växa snabbt. Snabbast ökar intresset för bolagets produkt Jira Service Desk. – Jira har inneburit förbättrat samarbete mellan medarbetarna samt bättre kontroll, informationsspridning och transparens.

Vad är en Epic i SAFe?

En epic är ett betydelsefullt initiativ som vanligtvis påverkar flera value streams och ART. Epics kräver analys med hjälp av en enkel affärsmotivering och ekonomiskt godkännande före implementeringen.

What is an epic in Jira?

An epic is a large user story that can be broken down into smaller stories, and can span more than one project. Learn about epics in Jira Software Cloud.

How do I set up epic swimlanes in Jira?

Here's how you can set this up in Jira Software: Navigate to the Backlog (or active sprint ). Select more () > Board settings. Click on Swimlanes. Under Base swimlanes on, select Epics.

Can I create and link confluence pages to my Jira epics?

If you have linked your Jira Software site to Confluence, you can create and link Confluence pages to your epics. For example, you may want to link your epic to a specification or design document in Confluence.

How do I track the amount of work remaining on Epic?

For example, if you have an epic that will span multiple sprints, you might find it useful to track the amount of work remaining over time so you can estimate when the epic will be completed. In Jira Software, you can use the Epic Report to easily obtain this information. Navigate to the Backlog. Open the Epics Panel.