:

Vad gör en BIM ingenjör?

Innehållsförteckning:

  1. Vad gör en BIM ingenjör?
  2. Vad tjänar en VA projektör?
  3. Vad är BIM utbildning?
  4. Vad är en VA projektör?
  5. Vad betyder projektörer?

Vad gör en BIM ingenjör?

Byggprojektörer inom CAD/BIM är verksamma inom bygg- och arkitektbranschen och arbetar med virtuellt byggande. Andra titlar är CAD-konstruktör, CAD-projektör samt BIM-samordnare inom bygg- och arkitektbranschen. Som byggprojektör ritar du i program som ArchiCAD, Revit och AutoCAD samt Tekla.

Vad tjänar en VA projektör?

med "VA-projektör" tror jag du/ni menar vatten-och-avloppsprojektör och i så fall är det enligt de uppgifter vi har fått från anordnare av yrkeshögskoleutbildningar - kan man förvänta sig ingångslön på ca mellan 30.000 och 34.000 kr/månad.

Vad är BIM utbildning?

Utbildning inom BIM-teknik. Lär dig nyttja Building Information Model (BIM) till max BIM är en teknik som används för att skapa 3D modeller som hjälper dig visualisera olika arbetsprojekt, såsom en byggnadskonstruktion. För dig som jobbar som byggprojektör eller projektledare kan en utbildning i BIM vara högst relevant ...

Vad är en VA projektör?

Arbetet innebär att skapa modeller, ritningar och tekniska beskrivningar samt ta fram nödvändiga handlingar för projekt inom vatten och avlopp. Vanliga arbetsuppgifter är planering, dimensionering och detaljprojektering av VA-anläggningar samt att upprätta ritningar i 3D.

Vad betyder projektörer?

En projektör arbetar med utveckling, planering och projektering i olika branscher. Som projektör kan du arbeta inom alla olika områden och arbetsuppgifterna kan därför se väldigt olika ut. Allt ifrån kostnadsberäkning till planering och kontakt med andra aktörer så som fastighetsägare, förvaltningar och myndigheter.