:

Vad menas med Pliktetiken?

Innehållsförteckning:

  1. Vad menas med Pliktetiken?
  2. Vad är en bra etik?
  3. Vad är etiskt tänkande och handlande?
  4. Vad finns det för problem med pliktetiken?
  5. Hur skiljer sig dygdetiken från Effektetiken och pliktetiken?

Vad menas med Pliktetiken?

Plikten, normen, avgör vilken handling som är den rätta. Pliktetik eller regeletik innebär att vissa handlingar, till exempel lögn, dödande, tortyr, har inneboende egenskaper som gör att de alltid bör vara förbjudna. Alltså oavsett den handlandes avsikter eller konsekvenserna av handlingen.

Vad är en bra etik?

Etik = När man funderar kring vad som är rätt och fel och varför det är rätt eller fel. Det som är bra för en kan ju faktiskt vara dåligt för någon annan. Moral = Det som människor faktiskt gör, utifrån olika etisk regler. Man kan ha god moral och då är man snäll, omtänksam och gör goda saker.

Vad är etiskt tänkande och handlande?

Moral förklaras som det praktiska handlandet, där handlingen kan vara rätt eller fel (3,5,6). Etik betyder läran om (god) moral och det beskrivs som ett sätt att resonera över moraliska handlingar (3,7). Ett gott etiskt tänkande föregår oftast en god moralisk handling.

Vad finns det för problem med pliktetiken?

Om man avser att ljuga går det därmed inte att rationellt vilja upphöja detta till allmän lag, eftersom begreppet "lögn" och handlingsalternativet "att ljuga" inte längre skulle existera. Större problem får den kantianska pliktetiken, enligt vilken det alltid är fel att döda oskyldiga, med dödshjälp.

Hur skiljer sig dygdetiken från Effektetiken och pliktetiken?

Sin etik får man främst från andras goda exempel. Här står inte handlingen i centrum utan frågan om vilken slags människa man vill vara. En dygdig person bör resonera utifrån både regler och konsekvenser. Forskares professionella riktlinjer understryker ofta att forskare ska vara hederliga och bidra till samhället.