:

Hur påverkas man av förväntningar?

Innehållsförteckning:

  1. Hur påverkas man av förväntningar?
  2. Är förväntningar bra?
  3. Vad har du för förväntningar på utbildningen?
  4. Vilka förväntningar har du på läraryrket?
  5. Vad innebär det att leva upp till en roll inom gruppen och varför kan det vara problematiskt?

Hur påverkas man av förväntningar?

Vi vet inte exakt hur våra förväntningar överförs till andra människor, men vi vet att det sker. Både Carol Dwecks studier och Robert Rosenthals fortsatta forskning har visat att förväntningar påverkar människors prestationer på precis samma sätt som de påverkade råttornas prestationer i exemplet ovan.

Är förväntningar bra?

Men att ha höga förväntningar på sig själv och sin egna prestationer är nog ändå i grunden något bra. För att kunna åstadkomma någonting i livet måste man först och främst tro att man kan uppnå sitt mål – så länge målet är realistiskt och i linje med vem du är som person. Du blir vad du tänker.

Vad har du för förväntningar på utbildningen?

Vad har du för förväntningar på utbildningen? – Jag hoppas att jag ska få lära mig allt jag behöver för att bli en bra lärare. Jag har hört att lärarutbildningen på Södertörn är bra. Dessutom är det ett interkulturellt perspektiv på utbildningen här och det gillar jag.

Vilka förväntningar har du på läraryrket?

Av deras svar kan man konstatera att hos majoriteten av de blivande lärarna var förväntningarnaläraryrket mycket höga. Det arbete de såg framför sig och beskrev i sina svar, karaktäriserades av handlingsfrihet, omväxling och utveckling.

Vad innebär det att leva upp till en roll inom gruppen och varför kan det vara problematiskt?

Innebär att individen förändrar sitt beteende och efterliknar de andra i gruppen eftersom personen förlitar sig mer på gruppen än sig själv. Personen söker därför bekräftelse från de andra i svårhanterade situationer.