:

När skördas säden?

Innehållsförteckning:

  1. När skördas säden?
  2. Vad odlar bönderna?
  3. Var förvarar bonden torrfoder?
  4. När tröskar man korn?
  5. Vad odlas på fälten?
  6. Får bonden i skolan?
  7. Vad hette skördetid förr?
  8. När tröskar man vete?

När skördas säden?

Grödan fortsätter sedan att växa tills dess att den blommar. Samtidigt börjar kärnan i växten att mogna och gror till att säden är färdig att skördas. När grödan är mogen är det dags att skörda. Det gäller att säden är torr när bonden ska skörda, annars kan den blir förstörd.

Vad odlar bönderna?

Spannmål, grönsaker, raps, sockerbetor och vall är exempel på grödor. Växter ger vegetabilisk mat som bröd, grönsaker, potatis, matolja och socker. De är också basen för att producera foder, mat till djur. Under senare år har vi även börjat odla grödor som kan användas till värme och drivmedel.

Var förvarar bonden torrfoder?

Silo – torn eller byggnad där man förvarar spannmål och foder.

När tröskar man korn?

Sent mognande sorter sås så tidigt som möjligt, korn, som har frostkänslig brodd, efter 15 maj. Höstsäd sås i Svealand i slutet på augusti eller början på september. Senare sådd kan lyckas om hösten blir mild. Bor du i Götaland kan du så tidigare på våren och senare på hösten.

Vad odlas på fälten?

I Sverige odlar vi; potatis, sockerbetor, raps och rybs, baljväxter, vall och grönfoderväxter samt spannmål såsom; vete, korn och havre. Sverige består av hela åtta procent jordbruksmark, vilket är indelat i åkermark och betesmark. I södra Sverige odlas framförallt korn, raps, vete och sockerbetor.

Får bonden i skolan?

LRFs digitala läromedel Bonden i skolan är en unik satsning där elever på ett enkelt och roligt sätt får lära sig var maten på våra tallrikar kommer ifrån och varför vi behöver bönder. I takt med att allt fler människor flyttar till städerna har kunskapen om vad lantbruket ger och hur det fungerar drastiskt minskat.

Vad hette skördetid förr?

Det har just varit skördetid här och vallmoknopparna har tappats på sav. Hösten är alltså ursprungligen skördetiden.

När tröskar man vete?

Vår. Då våren kommer är det dags för vårbruk. När jorden är torr börjar man med att plöja, harva och gödsla. Därefter är det dags att så vårgrödor som havre, korn, vete, potatis, sockerbetor, och grönsaker.