:

Vad innebär sekretess inom vårdyrket?

Innehållsförteckning:

  1. Vad innebär sekretess inom vårdyrket?
  2. Hur vet man om en läkare är legitimerad?
  3. Vad är sekretess i förskolan?
  4. Vad betyder ej legitimerad läkare?
  5. Kan man jobba som läkare utan legitimation?

Vad innebär sekretess inom vårdyrket?

Sekretessen innebär att man inte får berätta något om en patient för någon annan än den som deltar i just denna patients vård. Man får alltså inte diskutera en patients uppgifter med en kollega som inte deltar i patientens vård eller behandling, även om han eller hon i sin tur också har tystnadsplikt.

Hur vet man om en läkare är legitimerad?

HOSP-registret omfattar personer som har sökt och fått legitimation för yrken på hälso- och sjukvårdens område. Huvuddelen av uppgifterna i registret kommer från hälso- och sjukvårdspersonalens egna ansökningar om legitimation. Vissa uppgifter hämtas också från ”Svensk utbildningsnomenklatur” och folkbokföringen.

Vad är sekretess i förskolan?

Begreppet sekretess innebär i lagens mening förbud att röja en uppgift, vare sig det sker munt- ligen, genom utlämnande av en allmän handling eller det sker på något annat sätt (3 kap. 1§ OLS). Uppgiften får inte heller utnyttjas utanför den verksamhet i vilken det råder sekretess för uppgiften.

Vad betyder ej legitimerad läkare?

En läkare utan legitimation kan endast förskriva läkemedel inom ramen för ett förordnande, till exempel till den egna klinikens patienter under ett vikariat eller liknande. Verksamhet utanför den offentliga sjukvården, som att verka inom idrottsmedicin eller annan privat verksamhet, förutsätter läkarlegitimation.

Kan man jobba som läkare utan legitimation?

Ett särskilt förordnande är ett tillfälligt tillstånd för att få jobba i yrket, utan legitimation, och använda sig av yrkestitel ”Underläkare”. De som har avklarat 9 terminer på läkarlinjen har möjlighet att utöva yrket, genom att ansöka om särskilt förordnande.