:

Hur vet man att höet är Färdigtorkade?

Innehållsförteckning:

  1. Hur vet man att höet är Färdigtorkade?
  2. Vad finns i hö?
  3. Hur många dagar torka hö?
  4. Vad betyder grön plast på höbalar?
  5. Vad betyder de olika färgerna på ensilage?
  6. Hur länge håller inplastat hösilage?
  7. Hur länge håller torrt hösilage?

Hur vet man att höet är Färdigtorkade?

Ju större höprov du tar desto mer rättvisande blir mätresultaten. Ställ sen bunken med i ugnen på 100 grader, tänk på brandrisken så lämna inte spisen obevakad. Väg sedan höbunken ca 1 ggr per timme och rör om lite försiktigt i höt. när vikten inte sjunker längre så är provet färdigtorkat.

Vad finns i hö?

Näringsvärde i . Torrsubstanshalten i lagringsdugligt är ca 85 procent. Näringsinnehållet i påverkas framförallt av utvecklingsstadier vid skörd, artsammansättning i vallen, skördeteknik och skördeväder. Hur växtmaterialet behandlas under torkningen spelar en stor roll.

Hur många dagar torka hö?

slås på åkern och vänds sedan 2 gånger per dag och får torka i luften ute i förhoppningsvis några dagar- knappt en vecka beroende på väder och vind. Ju bättre väder med sol- vind och inte för mycket dagg på morgnar och kvällar så torkar höet olika fort. Så länge höet ligger ute och vädret är bra så torkar det bra!

Vad betyder grön plast på höbalar?

Om Ljungby Energi gick över till exempelvis gröna balar, som skillnad mot böndernas vita ensilagebalar. Då är tanken att fåglarna skulle vänjas av vid att hacka på ensilagebalarna. – Fåglarna förknippar då grön plast med godsaker och vita balarna ute hos bönderna blir lämnade i fred. Det är tanken, säger Bo Karlsson.

Vad betyder de olika färgerna på ensilage?

Rosa balplast går till forskning kring bröstcancer, blå till prostatacancer och gul till barncancer.

Hur länge håller inplastat hösilage?

Plastade balar är täta och har lång hållbarhet – minst ett år. Plasten åldras av solens UV-strålar men ska ha ett UV-skydd som håller ett år. Skyddas balarna från solljus genom att förvaras under tak, i skugga eller övertäckta med baltäckningsduk så kan de hålla betydligt längre.

Hur länge håller torrt hösilage?

Under höst och vår ska man inte räkna med att en bal håller sig längre än ca 5-6 dagar, ibland kortare till exempel om det är varmt och fuktigt väder, då kan det röra sig om 3-4 dagar. Vid minusgrader håller fodret betydligt längre tid.