:

Hur behandlas en blödning i hjärnan?

Innehållsförteckning:

 1. Hur behandlas en blödning i hjärnan?
 2. Vad är en Epiduralblödning?
 3. Hur farligt är hjärnblödning?
 4. Kan hjärnblödning läka?
 5. Var sitter Epiduralblödning?
 6. Vad händer med blodtrycket och pulsen vid en Epiduralblödning?
 7. Hur görs trombolys?
 8. Har du en blodpropp i hjärnan?
 9. Vad är blod-hjärnbarriären?
 10. Hur får hjärtat näring och syre från kranskärlen?
 11. Vad är tre typer av blodkärl?

Hur behandlas en blödning i hjärnan?

När orsaken till en stroke är en blodpropp behöver patienten få blodproppslösande medicin direkt i blodet med ett dropp sk trombolys. Det är en behandling som man måste få inom fyra till fem timmar efter att de första symtomen började. Behandlingen med propplösande medicin kan öka risken för hjärnblödning.

Vad är en Epiduralblödning?

Definition. Blödning mellan hårda hjärnhinnan och skallbenet.

Hur farligt är hjärnblödning?

En stroke leder till syrebrist i hjärnan som gör att du plötsligt förlorar olika funktioner som tal, rörelser, känsel och syn. Det kan vara livshotande och kräver omedelbar vård på sjukhus. Ring genast 112 om du själv eller någon i närheten har symtom som kan bero på stroke.

Kan hjärnblödning läka?

Akut operation kan vara livräddande. Övriga former av hjärnblödning kan också behöva opereras, men sällan lika akut och de kan också läka av sig själv.

Var sitter Epiduralblödning?

Epiduralblödning - blödning mellan skallen och den yttersta, hårda hjärnhinnan (dura mater). Orsakas av att en artär brister till exempel efter ett kraftigt slag mot tinningen, kan också drabba unga. Detta är den allvarligaste formen av traumatisk hjärnblödning och kan ge snabb försämring av personen.

Vad händer med blodtrycket och pulsen vid en Epiduralblödning?

Medvetandesänkt patient, man följer vakenhet, andning, bltr, puls, pupillreaktioner (vid inklämning av hjärnstammen stiger blodtrycket, pulsen sjunker pupillerna blir vidgade och stela, ptos).

Hur görs trombolys?

Behandlingen ges som infusion under 60 minuter. Under trombolys och flera timmar efteråt krävs tät observation, för att snabbt kunna upptäcka tecken på hjärnblödning. Om trombolys inte kan göras på grund av ökad blödningsrisk kan man ibland istället ta ut blodproppen genom angiografi med trombektomi.

Har du en blodpropp i hjärnan?

Får du en blodpropp i hjärnan får du en hjärninfarkt. Vid en blodpropp i hjärnan så blir det syrebrist i den del av hjärnan som försörjs av kärlet. Hjärncellerna dör och hjärnskada uppstår. Andra läste också. Hjärtattack – blodpropp i hjärtat.

Vad är blod-hjärnbarriären?

Blod-hjärnbarriären hindrar vissa droger, läkemedel och celler (till exempel vita blodkroppar, mikroorganismer) från att lämna blodbanan och nå hjärnans nervceller. Blod-hjärnbarriären utgör ett skydd mot bland annat infektion i hjärnan och är essentiell för det centrala nervsystemets funktion.

Hur får hjärtat näring och syre från kranskärlen?

Hjärtmuskeln får näring och syre från två kranskärl. Kranskärlen är små blodkärl som bildar ett nätverk runt hjärtat. De förser hjärtmuskeln med blod, syre och näring. Blodet leds sedan tillbaka genom kransvener.

Vad är tre typer av blodkärl?

Det finns tre typer av blodkärl: Artärer kallas de blodkärl som leder blodet från hjärtat ut till kroppens olika delar. Vener kallas de blodkärl som leder blodet till hjärtat från kroppens olika delar. Kapillärer heter de minsta kärlen längst ut som förbinder artärerna med venerna.