:

Hur fungerar Flashback?

Innehållsförteckning:

  1. Hur fungerar Flashback?
  2. Vem äger Flashback Forum?
  3. Vad är flashback för källa?
  4. Kan man vara helt anonym på Flashback?
  5. Hur många medlemmar har Flashback?

Hur fungerar Flashback?

Flashback Forum uppfattas ofta som kontroversiellt. Till skillnad från tidigare ligger servern utomlands. Modereringen är dessutom hårdare, jämfört med modereringen i början som knappt existerade. Flashback tar inte bort några inlägg förutom vid brott mot sina regler eller netikett.

Vem äger Flashback Forum?

Flashback Media Group AB och forumets grundare, Jan Axelsson, har i olika omgångar fått sin sida nedstängd och tilldelades 2003 ett vite på 400 000 kronor vardera, samt tvingades betala rättegångskostnader på närmare en kvarts miljon kronor efter att sajten hade reklam för en hemsida där man kunde diskutera piratkort.

Vad är flashback för källa?

Flashback skiljer sig från andra stora svenska diskussionsforum online och är på flera sätt unikt, delvis till följd av dess tillåtande karaktär, där även mer tabubelagda ämnen accepteras, och där yttrande- och åsiktsfrihet hålls högt (Blomberg & Stier, 2019, s.

Kan man vara helt anonym på Flashback?

Nej, verkligen inte. Det finns en grundlagsskyddad anonymitet som gäller uppgiftslämnare till massmedier, men den förutsätter ett utgivarskap hos den som tar emot och publicerar informationen. Flashback har ingen ansvarig utgivare.

Hur många medlemmar har Flashback?

För första gången mäter Svenskarna och internet användningen av forumet Flashback bland de svenska internetanvändarna. Var tredje (33 procent) använder Flashback. Det är dock inte en tjänst många använder ofta, det är enbart 1 procent som gör det dagligen.