:

Hur gör man fotnot på iPad?

Innehållsförteckning:

 1. Hur gör man fotnot på iPad?
 2. Hur gör man en fotnot Pages?
 3. Hur gör man fotnoter i Google Docs?
 4. Hur tar man bort en fotnot i dokument?
 5. Var sätter man en fotnot?
 6. Hur gör man referenser i Google Docs?

Hur gör man fotnot på iPad?

Du kan också organisera dokumentet med sidnummer och fotnoter....Lägga till en fotnot

 1. Öppna ett dokument i Google Dokument-appen på en iPhone eller iPad.
 2. Tryck på Redigera .
 3. Tryck där du vill infoga en fotnot.
 4. Tryck på Infoga i menyn högst upp. Fotnot.
 5. Skriv fotnoten.

Hur gör man en fotnot Pages?

Använda fotnoter och slutnoter i Pages på datorn

 1. Klicka i texten där du vill infoga symbolen för en fotnot eller en slutnot.
 2. Klicka på i verktygsfältet och välj Fotnot. Symbolen infogas i texten och insättningspunkten flyttas till fotnotstextrutan i nederkanten av sidan.
 3. Skriv in fotnotstexten.

Hur gör man fotnoter i Google Docs?

Lägga till en fotnot

 1. Öppna ett dokument i Google Dokument.
 2. Klicka där du vill infoga en fotnot.
 3. Klicka på Infoga uppe till vänster. Fotnot.
 4. Skriv fotnoten.

Hur tar man bort en fotnot i dokument?

Här är ett exempel på en fotnot, som är placerad längst ned på sidan: För att ta bort fotnoten (längst ned på sidan) tar du bort siffran ”1” i brödtexten. Då tas själva fotnoten bort. Ett annat sätt är att högerklicka på fotnoten längst ned i sidan, välja Gå till fotnot och sedan ta bort siffran där.

Var sätter man en fotnot?

Fotnoter skrivs längst ner på textsidan, vid sidans sidfot. Normalt används siffror i löpande ordning satta i exponentläge som nottecken, men ibland förekommer också, främst då nottecknet kan misstas för exponent som i potensform, andra tecken. Oftast används noterna för att ange en källhänvisning.

Hur gör man referenser i Google Docs?

Infoga ett citat i texten

 1. I texten i dokumentet placerar du markören där du vill att citatet ska visas. Håll muspekaren över källan du vill citera i sidofältet.
 2. Knappen Citera visas bredvid citatkällan.
 3. Klicka på Citera. ...
 4. Om # visas i dokumenttexten tar du bort det eller ersätter det med sidnumret för ditt citat.