:

Hur man anlägger en fotbollsplan?

Innehållsförteckning:

  1. Hur man anlägger en fotbollsplan?
  2. Hur skarvar man konstgräs?
  3. Vad är en fotbollsplan?
  4. Vilken bredd skall en fotbollsplan ha?
  5. Hur lång är fotbollen i Sverige?

Hur man anlägger en fotbollsplan?

Det första som bör göras är att placera planen så att risken för att bländas på planen minimeras. Därför bör man eftersträva Nord-sydlig riktning. Hänsyn bör även tas till markens kondition och att försöka undvika tjälfarligt underlag.

Hur skarvar man konstgräs?

Om ni behöver skarva konstgräset kan ni köpa en tejp som placeras på undersidan av våderna. Fråga: Hur skär vi i mattan? Svar: Med hjälp av en mattkniv eller brytbladskniv. Ett tips är att skära på baksidan av mattan.

Vad är en fotbollsplan?

Fotbollsplan. En fotbollsplan skall vara mellan 45 och 90 meter bred och mellan meter lång och får inte vara kvadratisk. De längre linjerna kallas sidlinje och de kortare kort- eller mållinje. Mitt på planen dras också en mittlinje på vars mitt en mittpunkt markeras. Runt mittpunkten ritas en cirkel med radien 9,15 meter för att ...

Vilken bredd skall en fotbollsplan ha?

En fotbollsplan har inga bestämda exakta mått. Däremot finns det att antal mått att hålla sig inom för att den skall godkännas. Reglerna säger att en fotbollsplan skall ha en bredd som är mellan 45 och 90 meter. Längden skall hålla sig mellan meter.

Hur lång är fotbollen i Sverige?

Upp till 13 års ålder spelas fotbollen i Sverige på 7-mannaplaner. De är mellan 60 och 80 meter långa och mellan 35 och 50 meter breda. Målen är 5 meter breda och 2 meter höga. Straffpunkten är 7,5 meter från mållinjen.