:

Vilken betydelse har skogen för oss som individer och för samhället?

Innehållsförteckning:

  1. Vilken betydelse har skogen för oss som individer och för samhället?
  2. Hur är skogen viktig?
  3. Vad gör naturen med oss?
  4. Vad betyder skogen för dig?
  5. Varför är den svenska skogen viktig?

Vilken betydelse har skogen för oss som individer och för samhället?

Samhällets och individens beroende av ekosystemtjänster gör förstås att de är mycket värdefulla. Därför talas det ofta om skogens värden: de biologiska, sociala och kulturhistoriska samt ekonomiska värdena. För att säkerställa att vi fortsättningsvis kan nyttja skogen behöver vi värna alla dessa värden.

Hur är skogen viktig?

Skogen spelar en viktig roll för att begränsa Sveriges klimatpåverkan. Den tar upp mer växthusgaser än den släpper ut och bidrar också med förnyelsebara råvaror som kan ersätta fossila bränslen och material. Närmare två tredjedelar av Sveriges yta består av skog.

Vad gör naturen med oss?

Flera undersökningar visar att vi mår bra av friluftsliv, där naturkontakten främjar både den fysiska och psykiska hälsan. Att vara ute i naturen kan till exempel medföra minskad stress, stärkt kognitiv förmåga och förbättrad psykisk hälsa.

Vad betyder skogen för dig?

Skog är jobb, pengar, kultur, andlighet, mat och rekreation Skog är koldioxid bunden ur luften och fångad i växter i decennier och sekel. Skog är jobb, pengar, kultur, andlighet, mat och rekreation för oss människor. Alla arter i ekosystemet bildar tillsammans en stark väv, som även vi människor är en del av.

Varför är den svenska skogen viktig?

Svensk skog bidrar till att minska klimatförändringar eftersom ett hållbart skogsbruk kan ge oss biobränslen som ersätter fossila bränslen och skogsråvara som ersätter energikrävande material såsom cement och metaller. När skogen växer tas koldioxid upp från atmosfären som binds in i biomassan.