:

Har ryggfena?

Innehållsförteckning:

  1. Har ryggfena?
  2. Har fisk bak?
  3. Har alla fiskar fjäll?
  4. Är den som är fena på något?
  5. Har lång ryggfena lubb?
  6. Vad består fiskfjäll av?

Har ryggfena?

Utseende. Ruda är en karpfisk med en lång ryggfena. Den har hög rygg, framför allt om gädda finns i vattnet. Saknas gädda antar rudan en mer mörtlik kroppsform, undantaget små dammar där kroppen kan vara liten och kompakt.

Har fisk bak?

Bröst- och bukfenor på var sida motsvarar fyrfotadjurens fram- respektive bakben. Därutöver har fiskarna ryggfena (ofta uppdelad i flera), stjärtfena och analfena. Hos laxfiskar och en del andra fiskar förekommer även så kallad fettfena, som sitter långt bak på ryggsidan (okänd funktion).

Har alla fiskar fjäll?

Nästan alla fiskar har någon typ av fjäll på kroppen. Fjällen är sega och skyddar fisken kropp.

Är den som är fena på något?

Att vara fena på något är i korthet att vara fenomenal på något. Om man nu inte anar att fena är en kortform av fenomenal är det kanske lätt att tolka ordet som ett substantiv: en fena.

Har lång ryggfena lubb?

Lubben har som enda art i ordningen torskartade fiskar en enda ryggfena. Denna är mycket lång och når ända till stjärtfenan. Även analfenan är lång. Fisken blir från 40 upp till 120 centimeter lång, dock vanligtvis mindre.

Vad består fiskfjäll av?

Den vanligaste kroppsbetäckningen hos fiskar kallas för fjäll. Fjällen, som ligger i lager utanpå fiskarnas hud, är små plattor av ben och i vissa fall även emalj. Det finns olika typer av fiskfjäll. Den typ som täcker hajens kropp kallas för plakoidfjäll och består av både ben och emalj.