:

Hur tar man bort spyflugor?

Innehållsförteckning:

  1. Hur tar man bort spyflugor?
  2. Hur utrota flugor?
  3. Varför har vi så mycket flugor?
  4. Varför spyfluga?
  5. Var kommer spyflugor ifrån?

Hur tar man bort spyflugor?

Så bekämpar du flugor

  1. Flugspray: bekämpningsmedel mot fluglarver för använding i ex. ...
  2. Flugennor: fungerar som en osynlig barriär som hindrar flugor, fungerar utmärkt i fönster eller kök. ...
  3. Klisterfällor: flugpapper är en remsa med klibbig ovansida och med gift som dels lockar till sig flugor för att sedan döda dem.

Hur utrota flugor?

Täta huset: Se till att täta runt fönster och dörrar, vid takfot, kabelgenomföringar med mera för att förhindra att flugorna tar sig in. Flugsmälla: Gamla hederliga flugsmällor är ju en beprövad metod. Dammsugare: Ett alternativ till flugsmällan kan vara dammsugaren. Att jaga flugor med dammsugaren fungerar utmärkt.

Varför har vi så mycket flugor?

Dom små flugorna De små flugor som påträffas i och runt våra krukväxter benämns ofta blomflugor men är egentligen olika arter av sorgmyggor vars larver utvecklas i krukväxtjord. De småflugor vi ofta kallar frukt- eller bananflugor utvecklas i övermogen eller jäst frukt eller annat organiskt material.

Varför spyfluga?

De lägger sina ägg, den så kallade spyan, på döda djur eller annat ruttnande organiskt material som avföring, ost eller liknande. På grund av sin livsstil med ruttnande organiskt material, så är spyflugorna i hög grad betydelsefulla faktorer för en mängd olika skadliga sjukdomar.

Var kommer spyflugor ifrån?

Spyflugorna kommer ursprungligen ur fågelbon med döda ungar eller från döda möss eller råttor som ligger under golvbrädorna eller liknande. En enkel död råtta kan leverera föda till 4000 spyflugelarver. Larverna gräver under naturliga förhållanden ner sig i jorden.