:

Vad symboliserar en giraff?

Innehållsförteckning:

  1. Vad symboliserar en giraff?
  2. Hur har giraffen fått sin långa hals?
  3. Vad menas med jag budskap och du budskap?
  4. Vad innebär ett jag budskap?
  5. Vad är mitt budskap?

Vad symboliserar en giraff?

Giraffen är symbol för ett annat sätt att lyssna och kommunicera. Giraffen med sin ståtliga längd symboliserar någon som kan se längre och bakom människors ord, in i deras hjärtan och försöka lyssna till deras behov. I exemplet ovan är giraffen är mer fokuserad på vad som händer i elevens hjärta bortom orden.

Hur har giraffen fått sin långa hals?

Lamarck hade föreställt sig att giraffen fick sin långa hals genom att många generationer av djuret sträckt sig efter blad i de högt belägna trädgrenarna. Darwin, å sin sida, insåg att giraffer med något längre hals än andra haft större chans att nå maten och därmed överleva och få ungar.

Vad menas med jag budskap och du budskap?

Ett jag-budskap innebär att man säger en mening som börjar med ordet ”jag”. Motsatsen är du-budskap som är påståenden som fokuserar på mottagaren, det vill säga personen som man talar med. Det var på 1960-talet som den amerikanske psykologen Thomas Gordon myntade termen jag-budskap.

Vad innebär ett jag budskap?

Ett jag-budskap innebär att man säger en mening som börjar med ordet ”jag”. Motsatsen är du-budskap som är påståenden som fokuserar på mottagaren, det vill säga personen som man talar med. Det var på 1960-talet som den amerikanske psykologen Thomas Gordon myntade termen jag-budskap.

Vad är mitt budskap?

– När du skriver eller talar med någon, var tydlig med ditt mål eller budskap. Vad är ditt syfte med att kommunicera med den här personen? Om du är osäker, så kommer din läsare inte vara säker heller. -När du är kortfattad i din kommunikation, håll dig till en fråga och håll det kort.