:

Varför välter getter?

Innehållsförteckning:

  1. Varför välter getter?
  2. Vad är getter rädda för?
  3. Får som blir skrämda?
  4. Får som blir stela?
  5. När getter blir rädda?
  6. Vad heter get hona?
  7. Får spelar död?
  8. Vad heter getens mamma?

Varför välter getter?

Svimmande getter, eller myotoniska getter, är en getras vars reaktion på rädsla tar sig ett lite udda uttryck. Där en människa eller annat djur fryser till ett ögonblick, för att sen ta till flykten, stannar de myotoniska getterna kvar i det frusna tillståndet i 10-20 sekunder.

Vad är getter rädda för?

De är rädda för gräs, ljud och verkar inte gilla överraskningar. Och när de myotoniska getterna blir skrämda är deras reaktion minst sagt oväntad.

Får som blir skrämda?

De kallas också nervösa, stelbenta eller epileptiska getter. Vid en plötslig rörelse, som gör getterna rädda, kan de stelna och falla ihop på sidan och se ut som om de svimmar. Vid närmare kontroll ser man dock att de inte förlorat medvetandet. Det är bara deras muskulatur som för en stund har gått i baklås.

Får som blir stela?

Muskelreumatism är en inflammatorisk sjukdom som även kallas polymyalgia reumatika. Den gör att du får ont och blir stel i kroppen. När du får behandling brukar besvären snabbt lindras eller försvinna helt. Sjukdomen läker vanligen av sig själv med tiden.

När getter blir rädda?

De kallas också nervösa, stelbenta eller epileptiska getter. Vid en plötslig rörelse, som gör getterna rädda, kan de stelna och falla ihop på sidan och se ut som om de svimmar. Vid närmare kontroll ser man dock att de inte förlorat medvetandet. Det är bara deras muskulatur som för en stund har gått i baklås.

Vad heter get hona?

Honan kallas get, hanen bock eller, något ålderdomligt getabock och ungen för kid eller killing.

Får spelar död?

Man skulle mycket väl kunna tro att getterna spelar döda för att förvirra eventuella fiender, men så är inte fallet. I stället är det frågan om en ärftlig muskelåkomma, som har bevarats i avelsarbetet med dessa getter. Åkomman beror på mutationer i de gener som kodar för kloridkanaler i muskelcellernas membran.

Vad heter getens mamma?

Mamma get kallas för get. Pappa get kallas för bock. Getens barn kallas för killing. Getens päls kallas för ragg och deras fötter kallas för klövar.