:

Kan en vektor vara negativ?

Innehållsförteckning:

  1. Kan en vektor vara negativ?
  2. Vad ger skalärprodukten?
  3. Vad är en vektor GIS?
  4. Vilka storheter är skalärer?
  5. Vad har en vektor som en skalär inte har?

Kan en vektor vara negativ?

Om du har en vektor v och adderar den med en annan vektor som är dubbelt så stor och riktad åt motsatt håll, blir resultanten en vektor som är lika stor som den ursprungliga, men pekar åt motsatt håll. Denna vektor kan betecknas -v. Om det är detta du menar med att en vektor är negativ, så kan den det.

Vad ger skalärprodukten?

Visar definitionen av skalärprodukt för två vektorer och tittar sedan på den geometriska tolkningen av resultatet av en skalärprodukt. Visar också hur man genom att beräkna skalärprodukten på två olika sätt kan bestämma en okänd vinkel mellan vektorerna man beräknar skalärprodukten för.

Vad är en vektor GIS?

Geografisk information i vektorformat kallas vektordata. Vektordata kan bestå av punkt-, linje- eller polygonobjekt. Du kan själv skapa vektordata i PaikkaOppis karttjänst. Om du klickar på bilden så blir den större.

Vilka storheter är skalärer?

En skalär kan beskrivas som en storhet som endast har en storlek. Några exemplen på skalärer är massa, tid och temperatur. Alla har en kvantitet som kan går att mätas. Temperaturen kan öka men ändå befinna sig på samma plats.

Vad har en vektor som en skalär inte har?

Skillnaden på en vektor och en skalär En längd, hastighet, vikt eller tid är några exempel på storheter. Både vektorer och skalärer är storheter, skillnaden är att en vektor även har en riktning och inte bara en kvantitet, alltså en storlek.