:

När ska skyddsräcken monteras?

Innehållsförteckning:

  1. När ska skyddsräcken monteras?
  2. När ska ställningen ha Fotlist eller motsvarande skydd *?
  3. När måste en ställning ha skyddsnät?
  4. Under vilka förutsättningar får ett skyddsräcke demonteras?
  5. När behöver man normalt inte Fotlist?
  6. Vad kan man göra om det inte finns möjlighet att fästa ett fallskydd?

När ska skyddsräcken monteras?

När du arbetar på ett brant tak kan skyddsräcken både behöva vara högre än 1 meter och ha särskilt skydd som förhindrar att man kan falla igenom räcket. Vid vissa arbeten behöver du även använ da en personlig fallskyddsutrustning utöver skyddsräcket. Skyddsräcken ska monteras enligt bruksanvisning.

När ska ställningen ha Fotlist eller motsvarande skydd *?

Om ställning används i byggnads- och anläggningsarbete skall skyddsräcket ha åtminstone fotlist, överledare och en mellanledare, eller ge motsvarande skydd. Där det finns särskild risk för skada genom nedstörtande föremål skall ställning ha skyddstak.

När måste en ställning ha skyddsnät?

28 § En ställning ska vara försedd med skyddsräcke där det finns en risk att falla två meter eller mer. Där det finns särskild risk ska det finnas skydds räcke även vid lägre fallhöjd. Skyddsräcket ska ha tillräcklig styrka och vara säkert fastsatt.

Under vilka förutsättningar får ett skyddsräcke demonteras?

Att använda ställningar Man får heller inte ta bort stabiliserande eller andra nödvändiga komponenter ur ställningen. Skyddsräcken kan dock demonteras temporärt för att till exempel lyfta in byggmaterial, om det övervakas särskilt och i övrigt görs på ett betryggande sätt.

När behöver man normalt inte Fotlist?

På de delar av ställningen som varken används för arbete eller som tillträ desled kan fotlisten utelämnas. Fotlist behövs normalt inte heller i trapplöp. I rullställningar behövs fotlist endast på arbetsplanet.

Vad kan man göra om det inte finns möjlighet att fästa ett fallskydd?

Om det inte finns godkända förankringsanordningar tillgängliga så kan fallskydd förankras i en annan punkt som klarar en statisk belastning på minst 10 kN om inte bruksanvisningen till fallskyddet anger annat.