:

Vad står gröna balar för?

Innehållsförteckning:

  1. Vad står gröna balar för?
  2. Hur ska ett bra hö se ut?
  3. Vilka färger finns det på höbalar?
  4. Vad betyder blå plast på höbalar?
  5. Vad betyder gul färg på höbalar?
  6. Vad stödjer svarta höbalar?
  7. Vad betyder svart ensilage?
  8. Vad betyder IVOS i Foderanalys?

Vad står gröna balar för?

Om Ljungby Energi gick över till exempelvis gröna balar, som skillnad mot böndernas vita ensilagebalar. Då är tanken att fåglarna skulle vänjas av vid att hacka på ensilagebalarna. – Fåglarna förknippar då grön plast med godsaker och vita balarna ute hos bönderna blir lämnade i fred. Det är tanken, säger Bo Karlsson.

Hur ska ett bra hö se ut?

: Höet ska lukta friskt. Det kan vara lite gult men fortfarande vara bra eftersom det beror på om det är soltorkat eller skulltorkat. Det får inte damma, inte lukta mögel, bränt eller gammal vind.

Vilka färger finns det på höbalar?

Blåa, rosa, gröna, gula och vita. Balarna uppkommer i alla möjliga färger och varianter. Vissa färger syftar till att stötta olika organisationer, så som forskning mot bröstcancer eller prostatacancer. En del balar är fyrkantiga och en del runda.

Vad betyder blå plast på höbalar?

De rosa balarna säljs som tidigare till förmån för bröstcancerforskningen och sedan förra året finns också de blå balarna på ängarna. Då till förmån för forskningen mot prostatacancer.

Vad betyder gul färg på höbalar?

I sommar kommer gula ensilagebalar pryda åkrar runt om i Sverige till stöd för barncancerforskning. För varje såld plastrulle går 15 kronor till Barncancerfondens arbete med att utrota barncancer i Sverige.

Vad stödjer svarta höbalar?

Mörkare plast absorberar däremot solljus och höjer temperaturen inne i balen. Svart plastfilm absorberar mest solljus. Högre temperatur innebär i sin tur ökad aktivitet hos de smörsyrabildande bakterierna inne i balen, vilket leder till sämre kvalitet på fodret.

Vad betyder svart ensilage?

Svart plansiloplast ger högre temperatur i ensilaget än vit plansiloplast när den inte täcks. Om plansiloplasten täcks med nät eller träflis blir det ingen skillnad i ensila- getemperatur mellan vit och svart plast. För båda plasttyperna ger träflisen lägre temperatur i ensilaget än nätet.

Vad betyder IVOS i Foderanalys?

IVOS (våmvätska-pepsin) tvåstegs in vitro En för majsensilage och en för alla andra. iNDF (osmältbar NDF) 288 timmar in situ Olika för ensilage av gräs, baljväxter och helsäd. Vad betyder termerna? Organisk substans (OS) - fodrets innehåll minus vatten och aska.