:

Vad är en emotion?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är en emotion?
 2. Vad är emotionella aspekter?
 3. Vad är emotion psykologi?
 4. Vad är Emotionsreglering?
 5. Vad menas med emotionell utveckling?
 6. Vilka kurser läser man på psykologprogrammet?

Vad är en emotion?

Emotion är en i nutida psykologi vanlig term för känsloreaktioner med allt vad de innebär av känsloupplevelse, kroppsliga förändringar, mimik, kroppshållning och beteenden. Dessa olika aspekter av emotionerna var långt fram i tiden förbisedda i den allmänna psykologin.

Vad är emotionella aspekter?

Vidare anser både Gardner (2000) och Goleman (1995) att den emotionella kompetensen innebär att människan har självkontroll, entusiasm, uthållighet, förmåga att lyssna, intuition, fantasi, empati, samarbetsförmåga och social begåvning.

Vad är emotion psykologi?

Inom området emotionspsykologi studeras känslomässiga reaktioner och tillstånd. Traditionellt görs detta utifrån två perspektiv: den kognitiva/upplevelsemässiga, och den fysiologiska komponenten.

Vad är Emotionsreglering?

En funktionell emotionsreglering innebär att en person förmår lösa sina konflikter på ett sätt som ger personen optimalt välbefinnande och optimal livskvalitet i ett längre perspektiv. Modellen organiserar strategierna längs en tidslinje som följer den emotionella processen.

Vad menas med emotionell utveckling?

Känslomässig utveckling kan också kallas emotionell utveckling. Redan vid födseln börjar barnet samspela med personer i dess närhet. Barnet lyssnar in tonlägen och ansiktsuttryck och skapar med tiden erfarenheter både från sina egna känslor och från andra.

Vilka kurser läser man på psykologprogrammet?

Psykologprogrammet är en yrkesutbildning som omfattar 300 högskolepoäng under 5 års heltidsstudier och leder till psykologexamen....Utbildningens innehåll

 • Biologisk psykologi.
 • Neuro- och kognitionspsykologi.
 • Utvecklingspsykologi.
 • Socialpsykologi.
 • Klinisk psykologi.
 • Grupp- och organisationspsykologi.