:

Måste man betala skatt när man säljer fonder?

Innehållsförteckning:

  1. Måste man betala skatt när man säljer fonder?
  2. Kan man ärva fonder?
  3. Måste man sälja fonder vid arv?
  4. Vad kostar det att byta fonder Swedbank?
  5. Hur hög är avkastningsskatten på fondsparande inom premiepensionssystemet?

Måste man betala skatt när man säljer fonder?

Om du direktsparar på ett fondkonto behöver du, utöver en årlig schablonskatt, även betala 30 procent i skatt varje gång du säljer fondandelar med vinst, samt 30 procent på utdelningar. Även vinstskatten dras i samband med deklarationen.

Kan man ärva fonder?

pengar på sparkonton och fastigheter. Detta betyder att fonder, precis som pengar på sparkonton och fastigheter, kan ärvas och därmed också testamenteras bort. Ärver man som sambo? Som sambo finns det ingen laglig arvsrätt.

Måste man sälja fonder vid arv?

Arvskifte av aktier och fonder Om den avlidne ägt aktier eller fonder ingår dessa i kvarlåtenskapen och ska delas ut. Det är upp till dödsbodelägarna att besluta hur man vill hantera värdepapperen. Det går att sälja aktierna eller att överlåta aktierna genom att byta ägare.

Vad kostar det att byta fonder Swedbank?

För en aktiefond brukar förvaltningsavgiften ligga på mellan 1,0 - 2,5 procent per år, men avgiften tas ut varje dag med 1/365-del. Det betyder att en fond med en förvaltningsavgift på 1,5 procent per år tar ut en avgift på 0,004 procent per dag innan fondbolaget räknar ut fondens utveckling för den dagen.

Hur hög är avkastningsskatten på fondsparande inom premiepensionssystemet?

Det finns ingen avkastningsskatt på premiepensionen, som vid privata pensions- och kapitalförsäkringar. Premiepensionen är inte förmögenhetsskattepliktig så länge den inte har betalats ut. Du kan aldrig begära avdrag i självdeklarationen för avgifter som hänför sig till premiepensionen.