:

Vad kallas den smittsamma sjukdom som drabbar hästar?

Innehållsförteckning:

  1. Vad kallas den smittsamma sjukdom som drabbar hästar?
  2. Hur lång tid får registrerade hästar som längst transporteras transporttid vilotid transporttid )?
  3. Vad är Fläckfeber?
  4. Vad är rots?
  5. Hur högt är ett hästsläp?
  6. Hur hittar jag UELN Nr i passet?
  7. Hur ser ett UELN-nummer ut?

Vad kallas den smittsamma sjukdom som drabbar hästar?

Smittsamma sjukdomar hos häst: Ringorm som är en sorts svamp. Kvarka som är en bakterie. Hästinfluensa som är en sjukdom som orsakas av ett virus. EHV-virus som finns i olika former: EHV-1 som kallas abortvirus och EHV-4 som kallas hästhosta.

Hur lång tid får registrerade hästar som längst transporteras transporttid vilotid transporttid )?

Transporttid. Du får transportera dina djur upp till 8 timmar. Om transporten uppfyller vissa krav kan du få transportera dem mer än 8 timmar.

Vad är Fläckfeber?

Fläckfeber orsakas av en bakterie som förökar sig inne i cellerna, Rickettsia prowazekii. Kropps- eller klädlusen, Pediculus humanus, infekteras genom att suga blod från patient med fläckfeber. Lössen utsöndrar sedan smittämnet i sin avföring.

Vad är rots?

Rots (engelska glanders) är en ovanlig men allvarlig, bakteriell sjukdom hos hästdjur som främst angriper hästarnas luftvägar och hud. Sjukdomsförloppet på häst kan vara akut med plötsliga dödsfall men också anta ett mer kroniskt sjukdomsförlopp.

Hur högt är ett hästsläp?

Baklämmen är 150 cm hög där ramp och innergolv är utrustade med en hellimmad gummimatta.

Hur hittar jag UELN Nr i passet?

Det här är UELN-nummer UELN-nummer är hästens id-nummer. Du hittar UELN-numret i hästens pass. Det kan stå till exempel id-nummer, reg nr eller livsnummer. I passet kan UELN-numret ibland stå på ett annat sätt än i den centrala hästdatabasen.

Hur ser ett UELN-nummer ut?

De tre första siffrorna visar vilket land hästen kommer från, nästa tre siffror visar vilket avelsförbund hästen är registrerad i. Resterande siffror består av hästens registreringsnummer. För äldre hästar som inte har UELN-nummer i sitt pass behöver ingen komplettering göras.