:

Hur kan man hjälpa en hemlös?

Innehållsförteckning:

  1. Hur kan man hjälpa en hemlös?
  2. Hur fungerar Stadsmissionen?
  3. Vem står bakom Stadsmissionen?
  4. Hur finansieras Stadsmissionen?
  5. Är Stadsmissionen religiös?

Hur kan man hjälpa en hemlös?

Socialtjänsten kan erbjuda akuta insatser till personer som befinner sig i hemlöshet. Det kan handla om härbärgen som erbjuder en sängplats över natten och enklare måltider eller akutboenden där den hemlöse kan få kost och logi under kortare tid.

Hur fungerar Stadsmissionen?

Stockholms Stadsmission är en idéburen organisation som arbetar för att skapa ett mänskligare samhälle för alla. Detta gör vi genom att arbeta med social omsorg, utbildning och arbetsintegration. Något som vi gjort ända sedan 1853 då vi bildades för att hjälpa de mest utsatta i samhället.

Vem står bakom Stadsmissionen?

Den nya ägaren Grillska Huset Restaurang & Konditori AB med vd:n Lars Sjölund i spetsen kommer tillsammans med nuvarande enhetschef Fidelia Hjelte att driva verksamheten vidare med ett fortsatt fokus på arbetsträning för människor som befinner sig långt från den ordinarie arbetsmarknaden.

Hur finansieras Stadsmissionen?

Sociala företag. Stockholms Stadsmission bedriver flera sociala företag vars främsta syfte är arbetsintegration. Verksamheten finansieras i huvudsak av försäljning av produkter och tjänster. Flera av de sociala företagen är beroende av gåvor i form av kläder, saker och livsmedel från privatpersoner och företag.

Är Stadsmissionen religiös?

Stockholms Stadsmissions rötter finns i den kristna tron. Grundarna av Stockholms Stadsmission ville ta den kristna tron i praktisk handling. Förutom att lindra den akuta nöden var uppdraget att väcka religiöst likgiltiga genom mission. Det är bakgrunden till namnet Stockholms Stadsmission.