:

Vad kostar det att energideklarera ett hus?

Innehållsförteckning:

  1. Vad kostar det att energideklarera ett hus?
  2. Vem ansvarar för att energideklarationen genomförs?
  3. Hur Energideklarerar man?
  4. Vad kostar en energideklaration flerfamiljshus?
  5. Hur påverkar solceller energideklaration?
  6. Vad krävs för energiklass B?

Vad kostar det att energideklarera ett hus?

Energideklarationen informerar dig om husets energiklass och visar vilka åtgärder som kan göras för att minska energianvändningen, spara pengar och värna om miljön. Energideklarationen är giltig i 10 år och kostar 4 575 kr.

Vem ansvarar för att energideklarationen genomförs?

Energideklarationen utförs av en oberoende certifierad energiexpert på uppdrag av byggnadsägaren. Först görs en besiktning, där en energiexpert, gärna tillsammans med byggnadsägaren, går igenom byggnaden. Energiexperten upprättar därefter energideklarationen i Boverkets energideklarationsregister.

Hur Energideklarerar man?

Så här gör du som ska energideklarera en ny byggnad Energiexperten upprättar energideklarationen och lägger in den i Boverkets energideklarationsregister. Du får den upprättade energideklarationen av din energiexpert. Det är också möjligt att hämta energideklarationen direkt från Boverkets webbsida.

Vad kostar en energideklaration flerfamiljshus?

Kostnaden för en energideklaration till 1st enfamiljshus är mellan 1,990 kr och 5,9900 kr. Priset beror på vart i landet huset är belägen. Kostnaden för en energideklaration till 1 st flerfamiljshus är mellan 3,490 kr och 9,490 kr. Priset beror på vart i landet byggnaden är belägen.

Hur påverkar solceller energideklaration?

Solcellerna har nästan ingen inverkan på energideklarationen, trots att de beräknas alstra mer än 8000 kWh/år. Under 2020 förbrukade vi totalt 12 700 kWh. Vi har en frånluftsvärmepump som drivs av el och under 2020 var årsförbrukningen mindre än den beräknade solcellsproduktionen.

Vad krävs för energiklass B?

När husets energiprestanda är hälften eller mindre än hälften av kravet för en ny byggnad hamnar det i klass A. I klass B ska det klara 50–75 % av kravet, i klass C 75–100 %, i klass D 100–135 %, i klass E 135–180 %, i klass F 180–235 % och i klass G över 235 %.