:

Hur behandlas högt kalium?

Innehållsförteckning:

  1. Hur behandlas högt kalium?
  2. Varför har jag lågt kalium?
  3. Hur höjer man Kaliumvärdet?
  4. Kan du få behandling om kaliumvärdet är högt?
  5. Kan förhöjda kaliumvärden ses vid tillstånd där kaliumregleringen fungerar sämre?
  6. Hur kan man ge för mycket kalium i blodet?
  7. Har du ett lågt kaliumvärde?

Hur behandlas högt kalium?

Vilken behandling du får beror på vad som orsakar det höga värdet. Ibland kan det räcka att undvika mat som innehåller kalium för att kaliumvärdet ska sänkas. Några exempel på mat som innehåller mycket kalium är nötter, choklad, citrusfrukter och banan. Det finns också läkemedel som sänker kaliumvärdet.

Varför har jag lågt kalium?

Vad beror Kaliumbrist på? Kaliumbrist beror vanligtvis på ökade kaliumförluster i njurarna vilket kan ses vid behandling med urindrivande läkemedel. Man kan också förlora mycket kalium genom diarré, kräkning eller överdriven svettning. Stort laktritsintag är också en vanlig orsak till lätt sänkt kaliumvärde.

Hur höjer man Kaliumvärdet?

vid svår diabetes då man ser ett ökat utflöde av kalium från cellerna till blodbanan. Lätt förhöjda kaliumvärden kan bero på tillfällig uttorkning eller överdrivit intag av vissa frukter som innehåller mycket kalium. Det kan därför vara av värde att kolla om värdet för att se om det normaliseras.

Kan du få behandling om kaliumvärdet är högt?

Om ditt kaliumvärde är högt kan du få behandling. Vilken behandling du får beror på vad som orsakar det höga värdet. Ibland kan det räcka att undvika mat som innehåller kalium för att kaliumvärdet ska sänkas. Några exempel på mat som innehåller mycket kalium är nötter, choklad, citrusfrukter och banan.

Kan förhöjda kaliumvärden ses vid tillstånd där kaliumregleringen fungerar sämre?

Förhöjda kaliumvärden kan ses vid tillstånd där kaliumregleringen fungerar sämre till följd av nedsatt njurfunktion eller brist på hormonet aldosteron.

Hur kan man ge för mycket kalium i blodet?

Njursvikt är den dominerande orsaken till förhöjt kalium. Brist på hormonet insulin – vilket leder till förhöjt blodsocker – kan ge hyperkalemi. Hjärtmedicin som betablockerare ger sällan hyperkalemi i sig, men de kan förvärra en befintlig hyperkalemi. Det finns en rad läkemedel som kan ge för mycket kalium i blodet.

Har du ett lågt kaliumvärde?

Den vanligaste orsaken till ett lågt kaliumvärde är att du behandlas med en viss typ av läkemedel. Det handlar framför allt om vissa vätskedrivande läkemedel som till exempel furosemid. Andra orsaker till låga kaliumvärden kan vara att du har förlorat salter, till exempel om du har haft kraftiga diarréer eller kräkningar.