:

Vad finns det för risker med tekniska system?

Innehållsförteckning:

  1. Vad finns det för risker med tekniska system?
  2. Vad är ett undersystem?
  3. Vad är ett globalt system?
  4. Vad är tekniska lösningar?
  5. Finns i ett system?

Vad finns det för risker med tekniska system?

Tjugotre författare från olika vetenskapliga områden ger sin syn på risker i tekniska system. Deras utgångspunkter varierar från tekniska, ekonomiska och medicinska till historiska, psykologiska, litterära och filosofiska. Sammantagna ger dessa bidrag en bred introduktion till området med möjlighet till fördjupningar.

Vad är ett undersystem?

Ett exempel på ett mindre tekniskt system är flygplanet. De olika uppgifterna i sy- stemet sköts av undersystem. I flygplanet finns bland annat drivsystem, bränslesy- stem, avgassystem, manövrerings- och landningssystem. Varje undersystem består i sin tur av mindre system och komponenter.

Vad är ett globalt system?

Andra globala tekniska system - moderna mobilnät Internet och GPS började som militära system. Mobiltelefonin utvecklades däremot helt och hållet i det civila samhället. Läs Wikipediasidan om mobiltelefoni , och besvara följande frågor: Beskriv skillnaden mellan en mobilstation och en basstation.

Vad är tekniska lösningar?

Material, vara, konstruktion eller utförande som angetts på ritning, i beskrivning eller på annat sätt. En teknisk lösning utmärks av att den utvisar det avsedda utförandet av del av entreprenaden utan angivande av motiv.

Finns i ett system?

Ett system är ett antal komponenter, vilka tillsammans samverkar för ett gemensamt mål. Läran om system kallas systemteori (engelska: system science), som är besläktat med ingenjörsämnet systemteknik. Man kan dela upp världen i olika system som åtskiljs av reella eller fiktiva gränser eller gränsskikt.