:

Vad gör en Vatteningenjör?

Innehållsförteckning:

  1. Vad gör en Vatteningenjör?
  2. Vad gör en Anläggningsdykare?
  3. Vad gör en väg och vatteningenjör?
  4. Vad gör en VA tekniker?
  5. Hur mycket tjänar man som svetsare under vattnet?
  6. Vad tjänar en va tekniker?

Vad gör en Vatteningenjör?

Som miljö- och vatteningenjör arbetar du inom ett brett teknikområde där det gäller att sammanföra kunskap från olika områden och tillämpa kunskapen på systemlösningar i samhället. Du jobbar med konkreta lösningar för att nå samhällets hållbarhetsmål.

Vad gör en Anläggningsdykare?

Som anläggningsdykare arbetar du under vattenytan med att bygga och reparera broar, hamnar, farleder och kraftverk. I arbetsuppgifterna ingår till exempel att schakta, borra, spränga, svetsa, bygga formar, armera och gjuta. Dykarbeten kan utföras på ner till 50 meters djup, men görs oftast på grundare vatten.

Vad gör en väg och vatteningenjör?

Som anläggningsingenjör med kompetens inom väg och vatten jobbar du i bygg- och anläggningsbranschen, där du blir en nyckelperson inom svensk tillväxt. Du planerar och genomför projekt för att förbättra samhället och dess framfart, så som att skapa underlag för nya transportvägar.

Vad gör en VA tekniker?

En VA-tekniker arbetar med drift och underhåll av vatten- och avloppssystem. Det innebär bland annat att sköta övervakningssystem för vatten- eller avloppsverk, kontrollera avvikelser och åtgärda eventuella fel.

Hur mycket tjänar man som svetsare under vattnet?

Som offshore-dykare får man inte ha något emot att resa jorden runt och samtidigt kunna tjäna över 100 000 kr i månaden. Det är en fördel om man kan svetsa på land. Samtidigt måste man vara beredd på att arbetet under ytan ställer helt nya krav.

Vad tjänar en va tekniker?

34 500 kronor. Medellönen är ett snitt mellan alla personers lön i yrket, alltså summan av alla löner delat med antalet personer. Till skillnad mot till exempel medianlön som är den lön som ligger i mitten av spannet.