:

Hur tar man emot gäster?

Innehållsförteckning:

 1. Hur tar man emot gäster?
 2. Vad skulle du göra för att ge en gäst extra bra service?
 3. Hur bemöter personalen på din APL plats kunderna för att uppfylla kundens basala behov bra bemötande och kundens utveckling?
 4. Hur får man bra service?
 5. Vad kännetecknar god service?
 6. Vad god service betyder för dig ?*?

Hur tar man emot gäster?

Det är alltid bättre att vara ärlig och berätta vad du kan göra för en gäst än att säga vad du inte kan göra. Om du har gäster som är stamkunder så betyder det att du och ditt team gör någonting rätt. Ta vara på möjligheten av en återkommande gäst och känn igen och behandla den som en stamkund.

Vad skulle du göra för att ge en gäst extra bra service?

Men förutom att vara trevlig mot kunder och erbjuda bra service finns det andra saker man kan göra för att utföra ett bra kundbemötande.

 1. Lyssna på kunden. Det är viktigt att bry sig om kunden och ta reda på deras behov.
 2. Var engagerad i ditt arbete. ...
 3. Lova inte för mycket utan gör det du kan.

Hur bemöter personalen på din APL plats kunderna för att uppfylla kundens basala behov bra bemötande och kundens utveckling?

Lyssna på vad kunden egentligen vill ha och har behov av. I mötet mellan personal och kund är det viktigt att alltid skapa trygghet och förtroende samt visa respekt. Kundgapet är skillnaden mellan den service som kunderna förväntar sig och den service som kunderna upplever vid själva bemötandet.

Hur får man bra service?

Bra service är:

 1. Lyhördhet inför kundens behov.
 2. Respekt för kunden och företaget.
 3. Goda kunskaper om sitt arbetsområde.
 4. Ärliga och raka kundbesked.
 5. Snabba, enkla och tydliga svar.
 6. Anpassning utifrån kundens önskemål.
 7. Rådgivning och vägledning.
 8. Identifiering av problem - fokus på lösning.

Vad kännetecknar god service?

Bra service är bland annat att vara lyhörd för kundens behoiv, ha respekt för kunden och för företaget. Man ska ge ärliga och raka kundbesked samt snabba enkla svar. Anpassning utifrån önskemål, stötta med rådgivning, vägledning och att vara tillgänglig.

Vad god service betyder för dig ?*?

Bra service är bland annat att vara lyhörd för kundens behoiv, ha respekt för kunden och för företaget. Man ska ge ärliga och raka kundbesked samt snabba enkla svar. Anpassning utifrån önskemål, stötta med rådgivning, vägledning och att vara tillgänglig.