:

Kan inte ta emot Mail Gmail iPhone?

Innehållsförteckning:

 1. Kan inte ta emot Mail Gmail iPhone?
 2. Varför får jag ingen avisering Gmail?
 3. Vad är värdnamn Mail?
 4. Varför syns inte alla Mail på iPhone?
 5. Får inga aviseringar?

Kan inte ta emot Mail Gmail iPhone?

Så här kontrollerar du inställningarna för vidarebefordran:

 1. Öppna Gmail i en webbläsare.
 2. I det övre högra hörnet klickar du på Inställningar. ...
 3. Klicka på fliken Vidarebefordran och POP/IMAP högst upp.
 4. Kontrollera om du har valt Vidarebefordra en kopia av inkommande e-post under avsnittet Vidarebefordran.

Varför får jag ingen avisering Gmail?

Du ser inga aviseringar om du har inaktiverat alla aviseringar för webbläsaren.

 1. Öppna Gmail på datorn.
 2. I det övre högra hörnet klickar du på Inställningar. ...
 3. Rulla ned till avsnittet Skrivbordsaviseringar.
 4. Välj Avisering om ny e-post på, Avisering om viktig e-post på eller E-postaviseringar av.

Vad är värdnamn Mail?

För e-post och annan trafik på internet är värdnamnet beteckningen på den server som tar emot trafiken, alltså ett domännamn, eventuellt med tillägg. (Till exempel mail.domannamn.se – tillägget är i detta exempel mail.

Varför syns inte alla Mail på iPhone?

Saker att kontrollera först Klicka på Konton och välj sedan ditt iCloud-konto i sidofältet. Kontrollera att kontot är aktiverat och att statusen är online under Kontoinformation. På din iPhone, iPad eller iPod touch går du till Inställningar > [ditt namn] > iCloud och kontrollerar att Mail är aktiverat.

Får inga aviseringar?

Aviseringar visas när du sveper nedåt från skärmens överkant....Kontakta enhetens tillverkare om du vill veta mer.

 • Öppna appen Inställningar på telefonen.
 • Tryck på Appar och aviseringar. Aviseringar.
 • Tryck på Aviseringar på låsskärmen eller På låsskärmen under Låsskärm.
 • Välj Visa inga aviseringar.