:

Hur fungerar en hydrofon?

Innehållsförteckning:

  1. Hur fungerar en hydrofon?
  2. Vad är det för skillnad mellan en hydrofor och en Membrantank?
  3. Hur mycket luft ska det vara i en hydrofor?
  4. Hur fungerar en membranpump?
  5. Hur många bar hydrofor?

Hur fungerar en hydrofon?

En hydrofor (andra benämningar är t. ex. tryckkärl eller trycktank) är en tryckvattenbehållare, som tjänar som ett förråd av trycksatt vatten, till vilken en pump kopplas. Därvid erhålles ett tryck i vattenledningarna som kommer att variera mellan inställda tryck för pumpens till- och frånslag.

Vad är det för skillnad mellan en hydrofor och en Membrantank?

Skillnaden mellan en hydrofor och en membrantank är att membrantanken har en dricksvattenbeständig gummiblåsa som skiljer vattnet från det omkringliggande luftrummet. Detta luftrum står ständigt under tryck och vart efter gummiblåsan fylls med vatten ökar trycket i tanken.

Hur mycket luft ska det vara i en hydrofor?

Fylla på luft i Hydropress Stäng av pumpen. Öppna tappställe så ledningsnätet blir trycklöst, låt tappstället stå öppet. Fyll på luft med kompressor via hydropressens luftventil tills luftpåfyllarens manometer visar 90% av pumpens tillslagstryck. Stäng tappstället som användes för att tömma trycket.

Hur fungerar en membranpump?

Membranpumpen, även kallad diafragmapump (eng: diaphraghm pump) förflyttar vätska genom att en kolv med ett flexibelt membran verkar på det medium som ska pumpas. För att pumpen ska fungera krävs backventiler i både in- och utlopp. Vanligt är fjäderbelastade kulventiler men även andra typer av backventiler förekommer.

Hur många bar hydrofor?

Ca 1,8 bar (kg) brukar vara gångbart om man ej vill räkna. Avviker trycket för mycket, pumpa i luft med hjälp av en kompressor eller en manuell pump, tills lämpligt lufttryck erhållits enligt punkt ovan. Vid manuell pumpning kan det ta en bra stund att komma dit.