:

Vilka behandlingsmöjligheter finns för frontallobsdemens?

Innehållsförteckning:

  1. Vilka behandlingsmöjligheter finns för frontallobsdemens?
  2. Vad händer i hjärnan vid frontotemporal demens?
  3. Vad beror pannlobsdemens på?
  4. Är det sant att fysisk träning lönar sig inte vid demenssjukdom?
  5. Är pannlobsdemens ärftlig?
  6. Hur yttrar sig pannlobsdemens?
  7. Hur påverkar demens fysiskt?
  8. Vilka problem kan finnas för att kunna vara fysiskt aktiv vid demenssjukdom?

Vilka behandlingsmöjligheter finns för frontallobsdemens?

Det finns idag ingen medicinsk behandling mot frontallobsdemens. Behandlingen utgörs av allmänt omhändertagande och stöd från personal med speciellt kunnande om sjukdomen och läkemedelsbehandling av symtom som depression, aggressivitet och oro.

Vad händer i hjärnan vid frontotemporal demens?

Vid frontallobsdemens förstörs nervcellerna i hjärnans främre delar. Därför kommer handlingar och tankar som styrs från den delen av hjärnan att fungera allt sämre. Hjärnans främre delar påverkar personligheten och hur man fungerar i sociala sammanhang. Pannloben gör så att det går att uttrycka sig språkligt och prata.

Vad beror pannlobsdemens på?

Orsaker till sjukdomen är inte klarlagd men tros i upp till 25 procent av fallen vara genetisk. Förloppet innebär en fortskridande förtvining av pann- och tinningloberna. Sjukdomen är ganska ovanlig, men även personer med kärlskador kan få symtom från pannloberna och utveckla liknande symtom .

Är det sant att fysisk träning lönar sig inte vid demenssjukdom?

Träning för personer med demens positivt för fysisk funktion och hjälpberoende. NYHET Studier med personer med demens visar att träning stärker balansen och kan leda till bibehållen gångfunktion och hjälpbehov, men påverkar inte kognitiv funktion. Detta enligt en ny avhandling vid Umeå universitet.

Är pannlobsdemens ärftlig?

Vad som exakt utlöser sjukdomen och orsakar nervcellernas undergång är inte känt. Men forskarna har i en del fall funnit en ärftlig störning som kan kopplas till sjukdomen. Pannlobsdemens är relativt ovanligt. Av de personer som lider av demenssjukdomar i Sverige beräknas ungefär 7 500 ha pannlobsdemens.

Hur yttrar sig pannlobsdemens?

(Pannlobsdemens) Minnet och tankeförmågan finns ofta väl bevarad vid pannlobsdemens, medan personlighetsförändringar märks tidigt i sjukdomen, med minskad omdömesförmåga. Personen slutar till exempel att bry sig om sin hygien och känslolivet avtrubbas. Personen blir ofta lättirriterad.

Hur påverkar demens fysiskt?

Demenssjukdom leder till att personen gradvis förlorar förmågor. Därför var det inte förvånande att deltagarna blev allt sämre på att klara sina vardagliga aktiviteter på egen hand, det gällde båda grupperna. Men hos träningsgruppen skedde försämringarna i en långsammare takt, dessutom märktes förbättringar i balans.

Vilka problem kan finnas för att kunna vara fysiskt aktiv vid demenssjukdom?

Fysisk aktivitet kan ha en positiv effekt på utmanande beteende och psykologiska symtom vid demens, något som är viktigt för den enskilda individen men även för anhöriga och andra involverad. Träning kan exempelvis reducera depressiva symtom, aggressivitet, oro och rastlöshet, och möjligen även ge bättre nattsömn (7).