:

Vad menas med signaltransduktion?

Innehållsförteckning:

  1. Vad menas med signaltransduktion?
  2. Vad är en sekundär budbärare?
  3. Var sitter receptorerna?
  4. Vad menas med en receptor?
  5. Hur kan samma signalmolekyl ha olika effekter i olika celltyper?
  6. Vad är G-proteinkopplade receptorer?
  7. Vad är medianbehovet för protein i kroppen?
  8. Vad är ett proteinintag för styrketränande Personer?

Vad menas med signaltransduktion?

Signaltransduktion innebär de intracellulära processer som sker då ett extracellulärt ligand binder och aktiverar en receptor. Detta leder till en signalkaskad av så kallade sekundära budbärare inne i cellen.

Vad är en sekundär budbärare?

När det gäller sekundära budbärare så är hela poängen att först kommer en signalsubstans till en receptor på utsidan av cellen. Sedan gör receptorn så att signalen förs vidare av en annan molekyl på insidan av cellen. Det behöver alltså inte ske någon transport.

Var sitter receptorerna?

På cellen sitter receptorer som vid stimuli ger impuls till signal i cellen, som sedan via afferenta nerver överförs till centrala nervsystemet. Sinnescellerna finns antingen utspridda i olika vävnader, som huden, eller samlade i olika sinnesorgan. Ögat och örat är exempel på sinnesorgan.

Vad menas med en receptor?

Molekylära receptorer Såväl sinnesceller som andra celler är försedda med speciella molekyler som till sig binder signalsubstanser, vilka därigenom kan överföra budskap till cellen. Vissa sådana receptorer finns på cellens yta, andra inne i cellen. Receptorn är i allmänhet ett protein eller kopplad till ett protein.

Hur kan samma signalmolekyl ha olika effekter i olika celltyper?

En signalmolekyl binder en receptor som vidarebefordrar signalen till ett intracellulärt protein som i sin tur skickar ut signalen till flera olika proteiner som kan göra helt olika saker i cellen.

Vad är G-proteinkopplade receptorer?

G-proteinkopplade receptorer är en grupp transmembranproteiner som fungerar som receptorer, vilka uppfattar molekyler utanför cellen och möjliggör signaltransduktion i cellen, och därmed möjliggör cellulära responser.

Vad är medianbehovet för protein i kroppen?

Högt intag påverkar njurar och blodfetter . Medianbehovet för protein är 0,66 gram per kg kroppsvikt och dag, och rekommendationen är 0,83 gram [2, 4]. De som teoretiskt sett skulle behöva mest ­protein är kroppsbyggare, men en översiktsartikel anger att mer än 1,6 gram per kg kroppsvikt per dag inte gör någon nytta [3].

Vad är ett proteinintag för styrketränande Personer?

Ett proteinintag kring 1,4–2 g/kg/dag leder till större styrkeökningar, större muskeltillväxt och större fettminskning än RDI, för styrketränande personer. Ett proteinintag om 1,8–2,7 g/kg/dag rekommenderas för tränade personer som vill bevara muskelmassa, tappa mer fett och hålla sig mättare vid ett kaloriunderskott.