:

Vad krävs för att få bostadsbidrag?

Innehållsförteckning:

 1. Vad krävs för att få bostadsbidrag?
 2. Vad krävs för att få bostadsbidrag pensionär?
 3. Hur mycket räknas som förmögenhet?
 4. Hur stort är bostadsbidraget?
 5. Vad är ett bostadsbidrag?
 6. Hur kan man ansöka om bostadsbidrag?
 7. Har du möjlighet att få bostadsbidrag?
 8. Har du svårt att få ett bostadsbidrag?

Vad krävs för att få bostadsbidrag?

Ansök om bostadsbidrag

 1. Förbered digitala dokument om din bostad. Du behöver bifoga kopior av dokument som visar dina boendekostnader. ...
 2. Ta fram uppgifter om din inkomst. Om du är ensamstående kan du inte få bostadsbidrag om din årsinkomst är högre än 86 720 kronor. ...
 3. Ansök. Om du är ensamstående.

Vad krävs för att få bostadsbidrag pensionär?

För att kunna ansöka om bostadstillägg som pensionär behöver du uppfylla vissa grundkrav. Du måste bo i Sverige och ta ut hela din allmänna pension inklusive premiepension. Vilket år du är född avgör när du tidigast kan ansöka. Är du född 1957 eller tidigare behöver du vara 65 år eller äldre.

Hur mycket räknas som förmögenhet?

Som förmögenhet räknas sådan förmögenhet som skulle ha varit skattepliktig enligt den upphävda lagen (1997:323) om statlig förmögenhetsskatt, beräknad med bortseende från privatbostadsfastighet eller bostadsrätt för vilken bostadsbidrag söks och skulder med säkerhet i denna egendom.

Hur stort är bostadsbidraget?

Bostadsbidraget kan vara högst 80 procent av boendeutgifterna, alltså fyra femtedelar. Det betyder att du betalar själv minst 20 procent av dina boendeutgifter, alltså en femtedel. FPA betalar inte bostadsbidrag för alla de boendeutgifter som man har, utan bara för de som i lagen kallas godtagbara boendeutgifter.

Vad är ett bostadsbidrag?

Ett bostadsbidrag fungerar som ekonomisk ersättning för de personer eller familjer som behöver hjälp att betala hyra eller månadsavgift för sitt boende. Ersättningen baserar sig på olika grunder så som dina inkomster, vad du betalar för ditt boende samt hur stor bostad du har.

Hur kan man ansöka om bostadsbidrag?

Barnfamiljer och ensamstående föräldrar har också rätt att ansöka om bostadsbidrag. En sådan ersättning kan underlätta i vardagen om man har svårt att betala hela hyran. Det kan handla om att pengarna först och främst går till mat och annat nödvändigt som krävs för en barnfamiljs leverne.

Har du möjlighet att få bostadsbidrag?

För att ha möjlighet att få bostadsbidrag måste du först skicka in en korrekt ansökan till Försäkringskassan. Denna myndighet kommer sedan att granska dina uppgifter manuellt. Med anledning av detta kan det ta tid innan du får veta om din ansökan blivit beviljad eller inte.

Har du svårt att få ett bostadsbidrag?

Du som är ung och har svårt att betala din hyra har möjlighet att få ett bostadsbidrag. För att bli beviljad ersättning måste du vara under 29år gammal. Du får inte heller ha några barn. Hur stort bidrag du kan få beror på hur stor inkomst du har samt hur stor din boendekostnad är.