:

Hur kan jag se vad jag har på mitt VP-konto?

Innehållsförteckning:

  1. Hur kan jag se vad jag har på mitt VP-konto?
  2. Vad är ett Servicekonto?
  3. Vad är skillnaden mellan VP-konto och depå?
  4. Vad är ett Servicekonto på Swedbank?
  5. Vilken tjänst saknas hos den som har VP konto men ingår hos den som har depå?
  6. Vad är en depå?
  7. Vad är en depå konto?

Hur kan jag se vad jag har på mitt VP-konto?

Det finns i nuläget ingen möjlighet att logga in på vp-konto. Årsbeskedet visar information om ditt vp-konto. Kontakta din bank/fondkommissionär om du inte har fått något årsbesked och vill veta mer om ditt aktieinnehav.

Vad är ett Servicekonto?

Servicekonto (nyöppnas inte) Ett kostnadsfritt förvaringskonto för dig som äger enskilda värdepapper, som exempelvis aktier, aktieobligationer och premieobligationer.

Vad är skillnaden mellan VP-konto och depå?

Att ha värdepapper registrerade på VP-konto innebär att aktieägaren själv är registrerad som ägare i våra register. Att ha värdepapper i depå innebär att aktieägaren lämnar i uppdrag åt en bank eller fondkommissionär att registrera sina värdepapper i ett depåsystem.

Vad är ett Servicekonto på Swedbank?

Du sköter enkelt och smidigt betalningen av dina räntor och amorteringar med vårt Servicekonto. Istället för stora utbetalningar varje kvartal, kan du fördela beloppet månadsvis till Servicekontot med automatisk överföring. När det är dags för betalning på lånet drar vi pengarna automatiskt från kontot.

Vilken tjänst saknas hos den som har VP konto men ingår hos den som har depå?

Alla som har en värdepapperstjänst med depå, det vill säga alla värdepapperstjänster utom VP-tjänst Bas (men för ISK Bas fungerar det).

Vad är en depå?

På en traditionell depå, också kallat aktiedepå eller värdepappersdepå, kan du utöver fonder och noterade värdepapper även handla onoterade värdepapper. Du betalar skatt när du säljer dina värdepapper med vinst och du kan kvitta dina vinster och förluster i din deklaration.

Vad är en depå konto?

Ett depåkonto, eller aktiedepå som det ibland kallas, är ett konto där du kan handla med aktier och andra värdepapper. Det är ett alternativ till ett Investeringssparkonto (ISK). Till skillnad från ett ISK, där du betalar en årlig schablonskatt, betalar du skatt varje gång du säljer med vinst från ditt depåkonto.