:

Vem utfärdar Siths-kort?

Innehållsförteckning:

  1. Vem utfärdar Siths-kort?
  2. Vad är ett Siths-kort?
  3. Vad kostar ett Siths-kort?
  4. Vad är ett Funktionscertifikat?
  5. Hur lång tid tar det att få Sithskort?
  6. Hur skaffar man Siths-kort?
  7. Vad e identitet?
  8. Hur lång tid tar det att få ett Siths-kort?
  9. Vad har jag för HSA ID?
  10. Vad är e tjänstekort?

Vem utfärdar Siths-kort?

När din organisation beställer SITHS av Inera får ni möjlighet att själva utfärda SITHS e-legitimationer till er personal. Den elektroniska identitetshandlingen utfärdas i form av ett SITHS-certifikat som sedan kan lagras på ett kort eller en mobil bärare.

Vad är ett Siths-kort?

Identifieringstjänsten SITHS är en nationell säkerhetslösning som bygger på att du som anställd inom vård och omsorg har en personlig e-tjänstelegitimation som möjliggör säker identifiering. Det hjälper till att garantera att bara behöriga personer får tillgång till patientinformation.

Vad kostar ett Siths-kort?

Sedan kostar själva kortet cirka 110 kronor plus 170 kronor i porto per försändelse av kort. Slutligen ska användaren identifiera sig med legitimation när han eller hon personligen hämtar ut det nya SITHS-kortet.

Vad är ett Funktionscertifikat?

Vad är SITHS funktionscertifikat? SITHS Funktionscertifikat är ett certifikat som installeras på en server, och används för säker kommunikation när olika organisationers e-tjänster, system eller servrar ska kommunicera med varandra.

Hur lång tid tar det att få Sithskort?

Efter ca 2 veckor får du ett pinkodskuvert från Telia hemskickat till din folkbokföringsadress Din närmaste korthandläggare har då samtidigt fått ditt nya SITHS-kort och nu bokar du en tid för att hämta ut SITHS-kortet. Du som tillhör kortområde Sunderby sjukhus bokar tid i kalendern för uthämtning av ditt SITHS-kort.

Hur skaffar man Siths-kort?

Vill er verksamhet använda SITHS-kort? Gå in på Svensk e-identitets e-tjänst för att beställa ett avtal. För att kunna genomföra beställningen behöver du vara firmatecknare för din organisation.

Vad e identitet?

Med hjälp av en e-legitimation även kallad e-leg, eID eller e-ID kan en användare legitimera sig, logga in få åtkomst till olika myndigheters, företags och arbetsgivares elektroniska tjänster på nätet. Med e-legitimation kan du även aktivera elekroniska signeringstjänster. Läs mer om vad elektronisk signatur är här.

Hur lång tid tar det att få ett Siths-kort?

Efter ca 2 veckor får du ett pinkodskuvert från Telia hemskickat till din folkbokföringsadress Din närmaste korthandläggare har då samtidigt fått ditt nya SITHS-kort och nu bokar du en tid för att hämta ut SITHS-kortet. Du som tillhör kortområde Sunderby sjukhus bokar tid i kalendern för uthämtning av ditt SITHS-kort.

Vad har jag för HSA ID?

Skriv sedan in https://test.siths.se i din webbläsare. Följ eventuella instruktioner. Under kolumnen HSA-ID (PRN) hittar du till HSA-ID. Ditt HSA-ID är den sifferserie som börjar med SE följt av en rad siffror.

Vad är e tjänstekort?

eTjänstekortet innehåller information om din tjänsteidentitet och kan användas för säker inloggning på datorer samt inloggning till journalsystem och administrativa system. Kortet kan också användas för privat kontakt med myndigheter, kommuner, organisationer och företag på internet.