:

Hur långt räcker Z-Wave?

Innehållsförteckning:

  1. Hur långt räcker Z-Wave?
  2. Hur programmera Telldus?
  3. Hur fungerar TellStick?
  4. Vad kostar Telldus Live?
  5. Hur fungerar Telldus?

Hur långt räcker Z-Wave?

Räckvidden mellan controllern och en Z-wave-nod är runt 30 meter inomhus (Gen. 4). Signalen kan gå genom väggar, men ju fler hinder som finns på vägen desto kortare blir räckvidden. Trots att räckvidden bara är snäppet längre än i 433 MHz-system, kan Z-wave-nätverk täcka betydligt större hus.

Hur programmera Telldus?

  1. Skapa 433 MHz-system i Telldus Live. Det första steget i Telldus Live-konfigurationen är att lägga till en geografisk position där systemet ska användas. ...
  2. Schemalägg 433 MHz-system i Telldus Live. ...
  3. Automatisera 433 MHz-system i Telldus Live. ...
  4. Använd Tellstick som 433 MHz-nav. ...
  5. Använd Tellstick som Z-wave-controller.

Hur fungerar TellStick?

Alla Tellstick-controllers kan sända 433 MHz-kommandon, vilket innebär att de kan slå på och av 433 MHz-fjärrströmbrytare. Vissa av dem har även stöd för att ta emot 433 MHz-kommandon, vilket innebär att de till exempel kan styras av 433 MHz-detektorer och ta emot temperatur från 433 MHz-termometrar.

Vad kostar Telldus Live?

För gratisanvändare finns en begränsning i Telldus Live som förhindrar att händelser upprepas i tätare intervall än 30 sekunder.

Hur fungerar Telldus?

Introduktion. Svenska Telldus har skapat produktserien Tellstick och tjänsten Telldus Live som används för att styra fjärrströmbrytare i hela hemmet via datorn eller mobilen. Med hjälp av Tellstick går det att automatisera händelser vid till exempel specifika klockslag eller när en dörr öppnas.