:

Varför referensgrupp?

Innehållsförteckning:

  1. Varför referensgrupp?
  2. Vad är skillnaden mellan en referensgrupp och en styrgrupp?
  3. Vad gör en beställare?
  4. Vad ska en projektägare inte göra?
  5. Vem ansvarar för förstudien?

Varför referensgrupp?

Referensgruppen ger stöd till projekt och projektledare genom att bidra med kompetens och kunskap. Den fungerar som en rådgivare och kan under projektets gång bidra med idéer, förslag och synpunkter. Referensgruppen kan bestå av en eller flera personer som är specialister på olika områden.

Vad är skillnaden mellan en referensgrupp och en styrgrupp?

Projektägaren eller projektbeställaren är oftast med i denna gruppen som ordförande. Styrgruppen ger ett stort stöd till projektet men till skillnad från en referensgrupp, som inte har någon som helst beslutsrätt, så kan styrgruppen också fatta beslut för projektet.

Vad gör en beställare?

Beställare. Beställare är den som är uppdragsgivare och beställer utförande av projekterings-, byggnads-, rivnings- eller markarbeten. Beställare är en civilrättslig term mellan två parter.

Vad ska en projektägare inte göra?

Beslutsam. Projektägare måste vara bra på att ta beslut. En projektägare behöver nämligen ständigt ta olika sorters beslut vilket dessutom ofta också inkluderar en hel del nej-sägande till sina medarbetare, och projektägaren kan därför inte vara rädd för att göra någon besviken.

Vem ansvarar för förstudien?

Vidare ska nyttan bedömas och plan för nyttorealisering/effekthemtagning upprättas, förslag på lösningar och specifika krav kan tydliggöras och även en plan för genomförande kan ingå. Beslut om förstudie fattas normalt av en person inom linjeorganisationen med eget ekonomiskt ansvar.