:

Hur byter man PEG knapp?

Innehållsförteckning:

  1. Hur byter man PEG knapp?
  2. Hur ofta byts PEG?
  3. Hur ofta Kuffa om PEG?
  4. Hur tar man bort en PEG?
  5. Hur sätts en PEG in?

Hur byter man PEG knapp?

Byte av PEG-kateter sker på kirurgkliniken US, till en Peg eller ballongkateter, tidigast sex veckor efter anläggande, först då har en kanal bildats. PEG-katetern kan sitta kvar upp till sex månader. Ballongkateter Ballongkateter anläggs med öppen operation eller vid byte av PEG-kateter.

Hur ofta byts PEG?

PEG är en mjuk slang som sitter på övre delen av buken och går in i magsäcken. Den förankras utan stygn med en fästplatta vid huden. Slangen ska sitta kvar i minst 8 veckor för att en kanal mellan hud och magsäck ska etableras. Slangen bör bytas efter ca 3 månader eller vid skada/deformering.

Hur ofta Kuffa om PEG?

PEG-ballong kuffas om med sterilt vatten 1 gång per vecka eller enligt individuell ordination.

Hur tar man bort en PEG?

Hur gör man när slangen eventuellt ska tas bort? När PEG-slangen ska tas bort kallas du till kirurgmottagningen, du får vara fastande från midnatt. Läkaren kommer att dra bort PEG-slangen, vilket går fort och du kommer att känna ett lokalt obehag där slangen suttit men denna smärta är snabbt övergående.

Hur sätts en PEG in?

Perkutan endoskopisk gastrostomi (PEG) anläggs som en förbindelse genom bukväggen till magsäcken med hjälp av ett gastroskop. Katetern hålls på plats med hjälp av en stopplatta på insidan och en stopplatta som fixeras på utsidan mot bukväggen. En PEG kan vanligen börja användas samma dag som den sätts.