:

Hur referera man till redaktör?

Innehållsförteckning:

  1. Hur referera man till redaktör?
  2. Hur använder man Oxfordsystemet?
  3. Hur refererar man till en författare i löpande text?
  4. Hur refererar man till kapitel?
  5. Hur refererar man till en bok med redaktörer?
  6. Hur Källhänvisar man till ett kapitel i en bok?

Hur referera man till redaktör?

Bok med redaktör (antologi)

  1. Mall. Efternamn, X. X. (Red.). ( År). ...
  2. Exempel. Schell, B. A. B., & Gillen, G. (Red.). ...
  3. I löpande text. Bara parentes. (Schell & Gillen, 2019) ...
  4. Mer information. För mer information om hur böcker med flera redaktörer hanteras, se referensalternativ för böcker.

Hur använder man Oxfordsystemet?

I Oxfordsystemet, som också kallas (fot-)notsystemet, består källhänvisningen normalt av en upphöjd siffra efter meningen (kallas not) och en fotnot längst ner på sidan i form av en siffra som följs av förklarande text eller en källhänvisning.

Hur refererar man till en författare i löpande text?

I den löpande texten hänvisar du till ett verk genom att skriva upphovspersonens efternamn och publiceringsår inom parentes. Praxis kring hur hänvisningen placeras i texten varierar, men grundregeln är att varje gång du använder uppgifter från en ny källa ska du skriva en hänvisning i texten.

Hur refererar man till kapitel?

I regel är det aktuellt att referera till något av kapitlen i stället för till hela boken. Du använder då kapitelförfattarens namn som huvuduppslag, följt av utgivningsår och titel på kapitlet. Därefter skriver du det lilla ordet ”I” innan du anger redaktör och titel på boken.

Hur refererar man till en bok med redaktörer?

Titel på kapitel. I B. Efternamn (Red.), Bokens titel (sidor). Utgivare. Skriv I (In på engelska) följt av redaktörens förnamnsinitial och efternamn följt av (Red.)

Hur Källhänvisar man till ett kapitel i en bok?

I regel är det aktuellt att referera till något av kapitlen i stället för till hela boken. Du använder då kapitelförfattarens namn som huvuduppslag, följt av utgivningsår och titel på kapitlet. Därefter skriver du det lilla ordet ”I” innan du anger redaktör och titel på boken.